Pagtatanto sa Super Blue Blood Moon

1
1178

            Isang oras at kalahati mula sa pag-uumpisa ko ng pagsusulat nito ay masasaksihan ng sambayanang Pilipino at ng ibang bansa ang super blue blood moon, na sinasabing pinakamagandang saksihan pagdako ng 9:26 ng gabi.

            Ano nga ba ang super blue blood moon?

            Makukuha natin ang diwa nito sa paghihimay-himay ng mga nakadugtong na salita bago ang moon: ang super (moon), blue (moon), at blood (moon).

 Ang super moon ay ang pagliwanag at paglaki ng itsura ng buwan sa kalangitan dahil ito ang panahong pinakamalapit ang buwan sa kanyang paikot na paglalakbay sa mundo.

Ang blue moon, o ang double moon, ay ang pagkakaroon ng full moon dalawang beses sa loob ng isang buwan, kung ibabase sa ikalawang depinisyon ng blue moon (ang unang depinisyon ng blue moon ay ang karagdagang full moon sa isang taon). Hindi naman talaga “once in a blue moon” nagaganap ang blue moon, sapagkat tuwing 2.7 taon nagaganap ang blue moon. Siguro’y iba ang usapan kapag mainipin kang tao, at matagal nga sa’yo ang mahigit dalawa’t kalahating taon.

Ang blood moon naman ang pagiging mapula ng itsura ng buwan bunga ng lunar eclipse, o ang pagdiretso ng oryentasyon ng araw, mundo, at ng buwan (na tatakpan ng mundo). Sa posisyong ito, nakakalat sa atmosphere ng mundo ang asul na bahagi ng ilaw na mula sa araw, at natitira ang pula.

Huling naganap ang super blue blood moon noong 1886, at ang susunod raw ay sa 2037 pa.

Siguro sa puntong ito ay natanong mo na sa sarili mo: ano naman?

Muli nating isa-isahin.

Super moon. Ang paglaki ng itsura at pagliwanag ng buwan.

Blue moon. Ang paglitaw ng full moon ng dalawang beses.

Blood moon. Ang ‘pamumula’ ng buwan.

Ngayon, isipin mo kung ano ang nagaganap sa ating lipunan.

Super moon. Ang paglaki at pagliwanag ng mga problema sa lipunan. Isipin ang mga lumalaki pang mga isyu ng lipunan. Fake news. Padalas na padalas na pagkasira ng MRT. Ang pilit na pagpapapasa ng pederalismo. Ang lantarang panggagarapal ng mga hambo—este, politiko. Paglapastangan sa mga pangunahing karapatang pantao. Paglaganap ng mga motibo ng mga politiko na quid pro quo. Pagkawala ng delicadeza at paglabas ng mga tunay na kulay ng mga bagong halal. Pagmamataas ng mga politiko. Ang P6.4-B drug shipments. Ang presidential family. Ang kawalan ng propesiyonalismo ng tandang nakaluklok sa trono Ang paghalik sa poon.

At mga problemang tila mga ulo ng hydra, na kapag pinutol ay gagawa ng iba pa.

Blue moon. Ang pilit na paglipat sa pederalismo, ang lumalalang problema sa droga, ang pagkawala ng pakialam sa karapatang pantao – ang unti-unting paglingon sa gobyernong diktaturyal.

At ang nalalapit na ikalawang beses na ang bansa’y iilalim sa kamay ng diktaturya.

Blood moon. Dugo. Dugo ng labintatlong libong namatay sa tila killing spree ni Bato. Dugo ng mga pinaghinalaan. Dugong nasayang. Dugo ng nawalan ng pag-asa.

Dugo na dumanak para sa wala.

Ano, Pilipinas? Nalalapit na ba ang iyong super blue blood moon?

Paano naman tayo papalag?

Ibaling naman natin sa ibang perspektibo.

Super moon. Ang paglaki at pagliwanag ng boses ng Pilipinong umaalma at lumalaban – ang pagsasakatuparan ng kanyang responsibilidad.

Blue moon. Kulay ng kapayapaan. Ang kulay na ating pinapanatili.

Blood moon. Giyera. Laban sa mga trapo; sa mga kalaban ng hustisya at due process; sa mga nasirang pangako, sa kawalan ng propesiyonalismo, delicadeza, at kahit hiya; sa kawalan ng pagpapairal ng isip at puso, at hindi ng bunganga.

Ang pangunguna ng blue sa blood; ang watawat ng Pilipinas – kapayapaan ang itinataas, gulo ang ibinababa.

Paano nga ba ulit natin lalaban ang ating nalalapit na super blue blood moon? Isa pang super blue blood moon.

1 COMMENT

  1. Pre ok n sana un paliwanag mo sa BUWAN masama lng hinaluan mo pa ng politika, Nawalan tuloy kami ng gana magbasa, oviouslyanti du30 ka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here