PAGSUSULAT: TALENTO (Talent) O KASANAYAN (Skill)? PART 1

458

Iba-ibang uri ang pagsusulat at depende ito kung sino ang ating target readers. May uri ng panulat na likas sa mga nagsusulat sa prosa na ang  mga halimbawa ay ang pagsusulat ng akda sa iba’t-ibang genre: love story, horror, drama, comedy at marami pang iba. May kasabihan nga na writers at born not made

Ngunit bago tayo pumalaot sa paksang ito, ay  ipapaalam ko muna sa inyo na ang mga manunulat ay may kanya-kanyang forte  at nahahati ito sa anim na uri:

1.       Akademik (Academic) 

Ito ang mga pagsulat na ang layunin ay pataasin ang antas ng kaalaman ng mga babasa o gagamit at ang tukoy na benepisyaryo nito ay mga estudyante sa lahat ng antas. Ang best example nito ay ang mga textbooks na ginagamit sa mga paaralan. Kinakailangan na ang susulat nito ay may mataas na kakayahan at may tinapos na kurso at bihasa sa topic na isusulat. Karagdagang pangangailangan ang pagkakaroon ng masteral or doctorate degree upang mabigyang hustisya ang mga isusulat na subject sa textbook. 

  • Malikhain (Creative Writing) 

Ang gumagana rito ay ang imahinasyon ng manunulat na pwedeng maging fiction o non fiction ang isinusulat. Dito mapapabilang ang pagsusulat ng mga kwento (anumang uri ng genre-drama, komedya, katatakutan, romansa at iba pa). Ang katangian ng pagsusulat na ito ay pumupukaw sa imahinasyon ng mambabasa at nagkakaroon ng koneksyon sa binabasang istorya. Nadadala ang imahinasyon ng mambabasa sa nais na ipahiwatig ng sumulat, depende sa pagiging malikhain nito. Dito rin maihahanay ang paglikha ng mga tula, sanaysay, maikling katha at dula.

  • Propesyonal (Professional Writing)

Ang uri ng pagsusulat na ito ay may kakabit na pagkabihasa sa topic na isusulat. Dito rin pumapasok ang mga kasanayan sa paggawa ng report na may kinalaman sa pulisya (police report), abogasya (Legal from briefs at pleadings), imbestigasyon (investigative report), mga pagsasaliksik, project feasibility studies.

  • Teknikal (Technical Writing)

Isang uri ng pagsusulat na may takdang mambabasa, halimbawa ay tungkol sa siyensiya (science) o teknolohiya (technology). Nagbibigay ito ng dagdag kaalaman sa mga mambabasa base sa kanilang pangangailangang dagdag kaalaman at karunungan at maging sa isang manunulat na katulad ko kung kami ay susulat ng isang paksa na lihis sa normal naming isinusulat. Malawak ang paksang maaring isulat ng isang teknikal na manunulat. Kailangan lamang ay bihasa siya sa mga kategorya na gusto niyang sulatin. Isang nangangailangan ng masusing kaalaman ay ang paggawa ng project feasibility study na pwede ring maging kasama sa ibang uri ng panulat.

  • Reperensiyal (Referential Writing)

Isang uri ng panulat na ang pinagmumulan ay mga reference books na pwedeng magamit ng mga mababasa para sa mga pangangailangan nilang paksa, kasama ang bibliographies at mga note card. Ang layunin ay para bigyan ng pruweba na ang paksang isinulat ay hindi kathang-isip lamang. Ang pagsulat ng reperensiyal ay maaring gumamit ng mga artikulo sa newspaper at mga interview na may kinalaman sa paksang isinusulat. Ang isang halimbawa nito ay ang paggawa ng thesis kung saan ay patutunayan ng sumulat ang kanyang punto sa paksa.

  • Journalistic Writing

Ang ng tukoy na kahulugan ang pagsusulat na ito ay may kinalaman sa PAMAMAHAYAG o pagbabalita na karaniwan nating nababasa sa mga diyaryo at magasin. Saklaw nito ang pagsulat ng mga balita, lathalain (article), editoryal, kolum at iba pa. Maituturing na isa itong espesyal na uri ng panulat kung kaya may isang tanging kurso para sa mga gustong maging journalist at ang kursong ito ay AB Journalism. Bagamat kasama rin ito sa kurikulum ng ibang kurso na tulad ng BSE at AB sa ingles at tagalog, ito ay isa ring elective subject na inihahain sa mga high-school students.Abangan ang PART TWO na tatalakay naman sa iba’t-ibang istilo sa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here