Pagluhod Patungong Altar, Mabisa Pa Rin

Sa kasalukuyan ay marami pa rin akong nakikita na nagdarasal habang nakaluhod papuntang altar ng simbahan. Kung minsan naiisip ko ano kaya ang kanilang ipinapanalangin? Maaaring matindi at mabigat ang kanilang pinagdaraanan kung kaya’t puspusan at taimtim din ang ginagawa nilang paraan ng pagdarasal. Habang sila ay nakaluhod na tinutungo ang altar, sila ay naghahawak ng rosaryo at umuusal ng mga panalangin. Hinahangaan ko ang mga tao na nakakagawa nito. Dahil alam nila ang kahalagahan ng kanilang ginagawa. Masyadong malaki ang kanilang pananalig na ang kanilang panalangin ay matutugunan sa ganoong paraan. Kalimitan ang mga gumagawa nito ay mga deboto. Madalas kong makita ang ganitong eksena sa loob ng simbahan ng Quiapo kung saan matatagpuan ang milagrosong poon ng Black Nazarene. Ang imahe ng nakaluhod na itim na Nazareno pasan ang krus ay sinasabing ginawa ng isang hindi kilalang iskultor mula sa Mexico at ito ay dumating sa Maynila sa pamamagitan ng galleon mula sa Acapulco Mexico noong Mayo 31,1606. Marami ng pinagdaanan ang imahe na ito tulad ng lindol, sunog at giyera.

Bukod sa mga nabanggit, ang pinakapopular tungkol dito ay ang pagtugon nito sa mga panalangin ng kanyang mga deboto. Milyun-milyong kahilingan na ang kanyang tinupad kaya naman habang tumatagal ay mas lalo pang dumarami ang naniniwala sa kanyang mga himala. Ang pagdarasal ng nakaluhod patungong altar ng Quiapo ay isa sa patuloy na isinasagawa ng mga tao na hindi bumibitaw sa pag-asa na isang araw ay matutugunan din ng mahal na poong Nazareno ang kanilang kahilingan. Kung isa ka rin sa mga may mabigat na pinagdaraanan at nagbabalak kang gawin ito, dapat mong pakaisipin na hindi ito isang biro. Ito ay isang seryosong paraan ng pagdarasal ng mga namamanata na dapat mo ring seryosohin. Dapat din na buo ang iyong pananalig at wala ni katiting na pagdududa sa kanya. Kung hindi pa man agad magkaroon ng sagot ang iyong hiling ay huwag sasama ang loob at matutong maghintay. Dapat hindi ka bibitaw sa pananalig sa kanya at sa kanyang mga himala hanggang sa ang kahilingan mo naman ang kanyang tugunan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here