Pag-iyak ng Sanggol Habang Binibinyagan

Hindi ka raw makakapasok sa langit kapag hindi ka nabinyagan, ito ang madalas sabihin ng mga magulang ko kapag may sanggol na isisilang kaya nga dapat daw kapag panganak pa lang ay dapat ng mabinyagan ang sanggol. Hindi na muna raw dapat isipin ang handa at ang mga ninong at ninang. Ang pinaka importante daw ay mabasbasan ang sanggol dahil kung may masamang mangyari dito ay hindi ito makakapasok ng langit.

Iyon ang madalas na mangyari sa mga sanggol na itinatapon na lang ng kanilang mga ina o ipinalalaglag. Hindi sila magkaroon ng katahimikan kaya naman sa huli ay nagapagala-gala na lamang sa mundong ito. Kapag ang kanilang damdamin ay napuno ng inggit at poot ay siguradong gagawa sila ng kasamaan. Ito ang kalimitang nangyayari sa mga nilalang na kung tawagin nating tiyanak.

Kaya naman masasabi kong masusuwerte ang mga batang isinilang na may mga magulang na talagang nagmamahalan. Tiyak kasing hindi sila pababayaan ng mga ito kahit na ano ang mangyari. At siguradong sa binyag niya ay gagawing engrande bagamat masasabi namang hindi iyon kailangan ngunit para sa kanyang mga magulang ay nais nilang ipagmalaki sa buong mundo na mayroong isang anghel na dumating sa kanilang buhay na nagiging dahilan para mas pagtibayin nila ang kanilang pagsasama.

Kung sakaling ang iyong sanggol ay umiiyak ng sobrang lakas habang siya ay binibinyagan, huwag kang mabahala. Ang ibig lang ng iyong anak ay maitaboy niya ang masamang espirito na nasa paligid. Para kasi sa isang sanggol, ang pinakamabisang paraan para gawin niya iyon ay umiyak nang pagkalakas-lakas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here