PAANO NAAAPEKTUHAN NG LUNAR ECLIPSE ANG ATING KAISIPAN, KATAWAN, AT KALULUWA

1047

Hindi man natin batid ngunit may malaking epekto ang lunar eclipse sa ating buong pagkatao. Nagaganap ang lunar eclipse sa sandaling makanlungan ng anino ng Earth (penumbra) ang buwan.  

        Ang lunar eclipse ay isang napakagandang tanawin sa kalangitan. Naniniwala ang mga tao noong Medieval Times na ang Lunar Eclipse ay tanda ng isang kapahamakan o trahedyang parating. Ngunit para sa spiritual society, ang Lunar Eclipse ay may hatid na magandang tanda sapagkat hinihigop nito ang lahat ng negativity sa mundo. 

Ang Kapangyarihan ng Lunar Eclipse 

        May iba’t ibang konsepto tungkol sa kapangyarihan ng Lunar Eclipse. Ayon sa ilang paniniwala, ang lebel ng energy ay nagbabago at ito ang perpektong sandali upang palaguin ang iyong espirituwalidad. 

        Ayon sa isinagawang survey, napatunayan na maraming tao ang nakararanas ng mga positibong kaganapan sa kanilang buhay bago at pagkatapos ng Lunar Eclipse. Sa katunayan, ginagamit ng mga spiritually awakened people ang Lunar Eclipse na pagkakataon upang paangatin ang kanilang consciousness/awareness tungo sa mas mataas na dimensiyon. Ginagamit rin ng mga healers ang Lunar Eclipse para sa paggagamot—spiritual o physical healing. 

Para naman sa sa spiritually advanced/enlightened people, ang Lunar Eclipse ay isang pagkakataon upang isagawa ang kanilang mga advance spiritual practices. Ginagamit nila ang enerhiya mula sa Lunar Eclipse upang ma-absorb ang lahat ng positive energy sa paligid sa pamamagitan ng mediation. Nakatutulong ito sa higit na paglago ng kanilang espirituwalidad.

 Pagpapalakas ng Feminine Energy 

        Ang Lunar Eclipse ay nakaugnay sa feminine concept, archaic beliefs of fertility goddesses, at magical beings. Ang feminine energy ay isang konsepto na hindi lamang nakaugnay sa emotional side ng bawat tao, kung sa maging sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang pagluwal at muling pagsilang ay nakaugnay sa pagtatanim at pag-ani at maging sa apat na klase ng panahon o seasons. Ito ang dahilan kaya ang enerhiya ng mga halaman at lahat ng buhay na nilalang ay konektado at nakabatay sa dakilang enerhiya ng Lunar Eclipse. 

Pahuling Salita 

        Sa pangkalahatan, ang enerhiya ng lunar eclipse ay nagbibigay ng oportunidad sa paglago. Ang enerhiya nito ay makapagbibigay ng higit na kompiyansa o lakas ng loob sa bawat isa upang labanan ang pinakamadilim na bahagi ng ating kaluluwa at mapatingkad ang personalidad. 

        Ang konsepto ng muling pagsilang ay hindi lamang konektado sa materyal na bagay, ngunit maging sa mundo ng espirituwalidad. Kung nais mong maging matagumpay ang iyong mga susunod na taon, gamitin ang positibong enerhiya na nagmumula sa Lunar Eclipse. Hayaang i-absorb nito ang lahat ng negativity sa iyong katawan. Mag-meditate.

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

More Numerology

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here