PAANO MO KAKAUSAPIN ANG DIYOS?

463

Kung may hindi ka ba kilalang tao at kinausap mo at nagbukas ka ng kalooban mo sa kanya, sa tingin mo ay makikinig siya sa iyo? Siyempre, hindi. Ang kailangan, para makausap mo ang isang tao ng heart to heart, ay iyong kilalang-kilala mo na siya. 

Gayon din sa ating Diyos. Marami sa atin, kabilang na ako ang nag-akala, na kilala ko na ang Diyos. Hindi sapat na alam mo na May Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo at ikaw ay nagdadasal nang nakagisnan mong pananalangin, ay masasabi mo na kilalang-kilala mo na nga Siya. 

Mali po kayo. Ako ay nagkaroon ng matinding pagsubok na pinansiyal sanhi ng maling desisyon sa pagpasok sa publishing business. Dahil kulang ako sa pag-aaral sa pinasok kong negosyo, hindi ko na-forsee na ako ay  magkakaroon problema sa paniningil at kapital. Dahil doon ay napilitan akong isara ang aking nasimulan, subalit dahil naisangla ko sa bangko ang dalawa kong titulo, dito na pumasok ang malaking problema. 

Naranasan kong makatanggap ng tatlong demand letters buhat sa iba’t-ibang kompanya na tunay na tumakot sa akin. Dahil sa walang masulingan, ang aking nilapitan ay ang Diyos.

Doon ako nagsimulang magsaliksik at magbasa ng biblia para Siya kilalanin.. At dahil sa pagbabasa, unti-unti ko Siyang nakilala. Nalaman kung ano ang mga kagustuhan at ayaw Niya. Nalaman ko na gustung-gusto ng Diyos ang pinupuri at inaawitan Siya. Gusto rin ng Diyos na mananalangin ka sa Kanya sa araw-araw at hahayaan mo Siyang kumilos sa iyong buhay. Gusto rin ng Diyos na ipinapaalala mo sa Kanya ang Kanyang mga pangako kapag ikaw ay nanalangin at humihingi ng tulong. Gusto rin Niya na palagi kang mapagkumbaba at humihingi ng kapatawaran kapag ikaw ay nagkakasala. Nalaman ko rin na kinamumuhian niya ang kasalanan kung kaya’t nagkakaroon ako ng conviction sa tuwing makakagawa ako ng mali. 

Sa patuloy na pagbabasa, pagpupuri at pananalangin, nagawa ko nang buksan ang aking puso at isipan sa Kanya. Kapag may mabigat akong problema ay kaagad akong lumalapit sa Kanya at humihingi ng comfort at encouragement. Noon ko naramdaman na nakikinig Siya at nangungusap sa akin sa pamamagitan ng Kanyang mga Salita. Nararamdaman ko ang kanyang presensiya sa aking pag-iisa habang nagbababad sa Kanyang salita. 

Naging kampante ako sa kanya. Kaya nang may mga pagkakataong hindi ako nakapagbigay ng tithes and offering ko, ako ay nakaramdam ng hiya. Ako ay humingi ng tawad at nanalangin sa Kanya habang umiiyak. Sa puso ko, nakarinig ako ng sagot. Ang sabi Niya, huwag raw akong mag-alala dahil ang lahat ng bagay ay nanggagaling  sa Kanya. Kalimutan ko raw ang utang ko At parang himala, nawala ang nararamdamdam kong guilt. 

Minsan, may isang insidente na nagpainit ng aking ulo. May nangungupahan sa amin na mahilig magparinig at mag-tsismis. Nang ako ay palabas, biglang bumuga ang nangungupahan at nagsabi ng malakas na PWE! Inari ko na para sa akin iyon dahil ako lang ang tao ng mga sandaling iyon. Medyo inis siya sa akin dahil napagsabihan ko siya tungkol sa pagiging tsismosa.

Nakaramdam ako ng galit at sama ng loob nang makita ko ang ginawa ng babae. Pero hindi ako kumibo. Ang ginawa ko ay nagkulong sa aking kuwarto, nanalangin at hinawakan ang aking biblia. Binuklat ko siya sa gitna at ang nabuklat ko ay ang bahagi ng biblia kung saan ang Panginoong Hesus ay ininsulto, dinurhan at sinaktan ng mga hudyo at bilang Diyos, hindi Siya kumibo at nagreklamo. Para akong sinikmuraan nang mabasa ko ang mga talatang iyon.  Nawala ang galit na nararamdaman ko at kaagad na humingi ng tawad sa Diyos. Naikumpara ko ang naging karanasan ko sa naranasan ng Panginoong Hesus at tila nanliit ako sa hiya sa Kanya. Siya nga ay dinurhan pa sa mukha pero hindi siya nagalit. 

Ang karanasang ito ay nagpapatunay na kapag may tamang relasyon na tayo sa Kanya, Siya ay mangungusap na sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga Salita. Maaari rin natin Siyang kausapin sa pamamagitan ng mga panalangin.

Ano pa ang hinihintay mo? Kilalanin mo  na Siya!

PhilippineOne Facebook

PhilippineOne Youtube

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here