PAANO MALALAMAN KUNG ANG ISANG TAO AY MANGKUKULAM

337

Malalaman ninyo kung ang isang magic practitioner ay nasa panig ng kabutihan o kasamaan sa pamamagitan ng pagtingin sa kaniyang mga mata.

Ang mga taong nagpa-practice ng black magic gaya ng pangungulam, pambabarang, at iba pa ay napupuno ng negative energy sa kanilang katawan. Ito ang dahilan kaya hindi sila umaasenso sa buhay.

 Kapag ito ang pinili mong propesiyon, kahit marami pa ang magpagawa sa inyo ng kulam o barang, hindi mo ito ikayayaman.  Walang biyaya na papasok sa buhay ninyo dahil nabarahan na ang mga daluyan ng positive energy sa inyong katawan.

Mababakas o makikita rin sa mga mukha at aura ng mga black magic practitioner ang negative energy na naiipon sa kanilang mga aura.

Ang habas ng kanilang mga mata ay matatalim at pailalim kung tumingin. Kasabihan na rin na ang mga mangkukulam ay hindi makatingin ng derecho sa mata.

Ang magic ay neutral sa kaniyang kalagayan. Wala naman talagang mabuti o masamang magic. Nasa gumagawa lang ito para ito ay maging mabuti at masama. Ang kulam ay kabaliktaran ng healing o pagbibigay kagalingan. Ang positive intention ay nagiging sumpa kapag tayo ay napuno ng galit sa katawan.

Kaya panatilihing positibo ang inyong kaisipan, lalo na oras na nag-practice ka na ng magic. Ugaliin na mag mediate at mag-cleansing para hindi ka mapuno ng negative energy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here