PAANO MAKAKAIWAS SA HEAT STROKE

195
Young man and heat stroke.

Ang heat stroke ay nangyayari sa panahon na sobra ang init at ang temperatura ng ating katawan ay umaabot sa higit sa 104 F (40 C). Tinatawag na serious form of heat injury ito ay maaaring ikamatay ng tatamaan. Tinatawag rin itong sun stroke dahil sa panahong ang araw ang nagbibigay ng napakainit na pakiramdam. Kung baga sa makina, ang ating katawan ay nag-o-overheat at pumapalya. Ang abnormal na pagtaas ng temperatura ng katawan ay maaaring humantong sa pisikal at neurological disorders at ang pinakamalala ay maaring maging dahilan ng kamatayan, kung hindi kaagad nalulunasan.

Ang init sa ating katawan ay resulta ng metabolismo ng ating katawan at normal na inilalabas ito sa pamamagitan ng pawis. Pero kapag sobra ang init ng panahon, ang temperatura ng ating katawan ay maaaring tumaas pa at mauwi sa heat stroke. Kailangan itong maagapan dahil maaari itong mag-resulta ng problema sa utak, puso at sa kidney at ang pinakamalala, gaya nang nasabi na, ay kamatayan. Mga sintomas ng heat stroke:

• Biglaang panghihina

• Pagkahilo

• Pagsusuka

• Pananakit ng ulo

• Pamumutla

• Pagtaas ng presyon

• Mabilis ang pintig ng pulso

• Pagkawala ng malay.

Ang kawalan ng tubig sa katawan (dehydration) ay isa ring dahilan ng pagtaas ng temperatura ng katawan na maaring mauwi sa heat stroke.

Preventive Measures kapag inatake ng heat stroke:

• Kapag kinakitaan ng sintomas, kaagad na dalhin ang biktima sa isang malamig na lugar at paypayan.

• Luwagan ang suot nitong damit para makasingaw ang init.

• Gamitan ng cold compress sa pamamagitan ng pagpahid sabuong katawan ng basang bimpo o tela , o mas mainam ay yung tubig na may yelo

• Bantayan ang temperatura ng katawan hanggang sa bumaba ito sa normal.

• Kaagad dalhin sa pinakamalapit na doktor o pagamutan.

Mga paraan para maiwasan ang heat stroke.

• Palaging uminom ng tubig para hindi ma-dehydrate. Tubig ang number one na panlaban sa heat stroke. Kapag nasa labas, magbaon ng bottled water at palaging uminom.

• Iwasan ang paglabas ng bahay sa panahong sobra ang kainitan.

• Umiwas muna sa pagkain at pag-inom ng maiinit katulad ng kape, tsaa o alak, hot noodle soup at iba pang nagbibigay init sa katawan.

• Kung hindi maiiwasan ang lumabas, magpayong o magsuot ng sumbrero, magsuot ng maluwang at preskong mga damit.

• Umiwas muna sa pagbi-beach kapag tirik na tirik ang araw o kaya ay hintayin na mabawasan ang init bago maglublog sa tubig.

• Umiwas sa mga mabibigat na ehersisyo na maaaring maging dahilan ng pagtaas ng temperatura ng katawan.

Kahit na sino ay maaaring mabiktima ng heat stroke pero mas madaling mabiktima nito ang mga senior citizens at iyong may mga sakit sa puso at hypertension. Maging maingat tayo sa panahon ng tag-init. Kung hindi rin lang importante ang mga lakad, mas makabubuti na magkulong na lang sa bahay o magtungo sa Mall kapag sobra ang init at wala kayong aircon. Maraming salamat sa pagbabasa.

PhilippineOne Facebook

PhilippineOne Youtube

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here