Paano maging mabuting kapatid?

Una, huwag makipagkumpitensiya sa kapatid. May mga pagkakataon talaga sa magkapatid na nagkakaroon ng paligsahan sa atensyon at pagmamahal ng kanilang mga magulang pero huwag naman masyadong damdamin ito kahit na mayroon na kayong sapat na pag-iisip. Kailangan mo pa ing tandaan na magkaibang tao kayo na may magkaibang interes.

Pangalawa, makipag-close sa kapatid. Kailangan naman ay maging malapit kayo sa isa’t isa dahil magkadugo kayo. Dapat kahit anong mangyari ay kayo ang nagdadamayan. Ngunit, responsibilidad mo rin na itama ang kanyang pagkakamali. Hindi maaaring susundin mo siya kung alam mong nakasasama na ang kanyang ginagawa.

Pangatlo, ipadama na palaging nakasuporta sa kapatid.  Kung may problema ang kapatid mo, makabubuti kung siya ay dadamayan mo. Mas maigi kung magagawa mo siyang tulungan dahil iyon naman ang tama. Dapat ang magkapatid ay nagtutulungan at hindi naglalaglagan.

Pang-apat, huwag kalilimutang irespeto ang kapatid. Kahit pa sabihin mong matindi ang inyong pag-aaway, hindi dapat kayo nagsasapakan at nagmumurahan. Kailangan ay iginagalangan pa in ninyo ang isa’t isa kahit na magkaiba kayo ng paniniwala.

O, mabuti ka nga bang kapatid?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here