Paano Hanapin ang Saya sa Panahon ng Pag-iisa?

1035

Kahit na napapalibutan ng mga tao, maaari pa rin tayong malungkot kung ang ating mga relasyon ay hindi nakakaayon sa layunin ng Diyos para sa kanila sa ating buhay. Kapag hinahanap natin ang iba upang tuparin ang bawat pangangailangan at pasayahin ang bawat pinsala natin, tayo ay nabibigo. Ngunit ang kamangha-manghang bagay tungkol sa ating Makapangyarihang Diyos ay lagi natin siyang kasama- hindi tayo nag-iisa, hindi tayo nahihiwalay sa kanyang walang sawang pagmamahal.

Ang mga panahon ng kalungkutan ay ginagawa tayong lalong mahina dahil sinisimulan nating ilagay ang ating pagtitiwala sa mga bagay o mga tao maliban sa Diyos. Sa isang malungkot na panahon ng aking buhay, nagsimula akong umasa sa mga tao sa paligid ko kaysa sa Ama na naglagay sa kanila doon. Biglang, ang kanilang mga opinyon ay mahalaga sa akin. Sinimulan ko nang bulag ang pagsunod sa kanilang payo, sa pag-aakala na ang aking pinakamahusay na interes ay palaging nasa sentro ng kanilang uniberso.

 

Ano ang sinasabi ng Bibliya sa Pag-iisa?

Maniwala kayo sa hindi, pero ang Salita ng Diyos ay nakakakalma sa ating kalungkutan. Kapag natagpuan natin ang ating sarili sa desperadong oras ng kalungkutan, gawa man natin o nang hindi makatarungan at makasalanang mundo na ating tinitirhan, ipinangako ng Diyos na papakinggan Niya ang ating mga iyak. Minsan, kakailanganin lang natin ang katahimikan upang marinig ang Kanyang mga sagot. Tandaan natin na ginagamit ng Diyos ang katahimikan at pagiging empty natin para makausap niya tayo at masabi sa atin ang gusto niyang ipahiwatig sa pinagdadaanan natin.

Si Hannah, na ang kuwento na nabasa natin sa 1 Samuel, ay nakakaalam ng isang bagay o dalawa tungkol sa kalungkutan. Si Hannah ay hindi makapagsilang ng mga anak, at ang pagiging malapit niya sa mga kaibigan at pamilya niya ay isang paalala sa kung ano ang kulang sa kanya. Tulad ng marami sa atin, hindi siya nag-iisa ngunit tunay na nadarama niya ang kalungkutan. Ang kalungkutan ay maaaring iparamdam sa atin na wala tayong pag-asa, tulad ng nadama ni Hannah. Ngunit sa gitna ng 1 Samuel 1:11, ang salita, ‘tandaan.’

Bakit hinahayaan ng Diyos na maramdaman nating mag-isa tayo?

Sa aking panahon ng kalungkutan, ang Diyos ay humiwalay sa akin para i-reset ang aking tingin ng katotohanan. Mayroong ilang mga diyus-diyusan sa aking puso na kailangan na matanggal. Ang mga kasinungalingan na dinudulot ng mga diyus-diyosan na ito ay maaari lamang tanggalin at palitan sa pamamagitan ng paghahanap ng Katotohanan sa Salita ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng pag-iisip na walang kapangyarihan na nanggagaling sa aking sarili, kundi kay Kristo lamang. Ang kanyang habag na lumakad sa lupa at isakripisyo ang Kanyang buhay para sa atin, ay nagbibigay sa atin ng ganap na koneksyon sa Ama. Ang Banal na Espiritu ay namamalagi sa mga sumusunod sa Kanyang mga paa, at diyan mahuhugot ang kapangyarihan upang alisin ang mga kasinungalingan na nadudulot ng kalungkutan.

SHARE
Previous articleDengvaxia — pare-parehong may kasalanan
Next articleNASAAN SI MARIA CLARA?
Camille Jacinto is a Senior Copywriter and Social Media Manager for a Christian events company which is funding a church in Sampaloc Manila. She took up Master of Arts in Communication at the University of Santo Tomas. Her long time dream is fulfilled because she is now using her gift of writing to make Jesus known to people, one family at a time.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here