PAANO GAGAWING PAMPASUWERTE ANG BUTO NG KALABASA

72

        Mayaman ang kalabasa sa bitamina gaya ng potassium at beta-carotene kaya naman inirerekomenda ang pagkain nito, lalo na sa mga bata.

        Maliban sa pagiging mabuti sa kalusugan, ang kalabasa ay nagtataglay rin ng magical property.

        Ang kalabasa ay nakaugnay sa kasaganaan at kayamanan. Katunayan, masuwerte ang makapanaginip ng kalabasa sapagkat ito ay palatandaan ng buenas at grasya na paparating.

        Ang buto ng kalabasa ay isa sa mga mahalagang sangkap sa mahika.

        Bilang lucky charm, magpatuyo ng tatlong piraso ng buto ng kalabasa. Tiyakin na tuyong tuyo ito. Pagkatapos ay ibalot sa pulang tela at saka ilagay sa wallet. Ito ang magsisilbi mong lucky charm upang maging masuwerte ang iyong wallet.

        Paalala: Hindi puwede ang lutong butong kalabasa na nabibili. Dapat ay iyong nanggaling mismo sa kalabasa na iyong hiniwa o binili.