PAANO GAGAWING MASUWERTE ANG IYONG GARDEN O PATIO

210

Ang good feng shui garden ay may hatid ring good feng shui energy sa inyong tahanan. Simple lamang ang prinsipyo. Ang isang maganda at kahali-halinang garden ay may hatid na kasiyahan sa pakiramdam at nakakapag-refresh ng energy. Kung ikaw ay may sapat pang outdoor space, kahit maliit, masuwerte ka sapagkat maaari ka nang magkaroon ng feng shui garden.

        Mahalagang isaalang-alang ang mga kagamitan at palamuting ilalagay sa iyong garden upang ma-accomplish ang good feng shui.

1.   Outdoor Wall Canvas. Ang bare o plain wall ay lubhang depressing sa prinsipyo ng feng shui. Punuan ang wall ng limang five element requirements sa pamamagitan ng pagdi-display ng isang magandang outdoor wall canvas na kakikitaan ng five element (fire, water, wood, Earth, metal).

2.   Outdoor Fountain. Ang fountain ay isang vital feng shui water element. Pumili ng mataas na fountain upang maging banayad ang paglagaslas ng tubig. Ang lagaslas ng tubig ay katumbas ng tunog ng mga barya.

3.   Wind chime. Taglay ng wind chime ang dalawang mahalagang essence of feng shui: wind and water. Magandang isabit ang wind chime malapit sa lugar kung nasaan ang fountain. Ang tunog ng wind chime ay nakapagtataboy rin ng malas at negative vibe/energy.

4.   Garden light. Ang magandang garden light ay magbibigay ng gentle feng shui fire element sa inyong garden. Palibutan ang garden ng ilaw upang ito ay manatiling maliwanag at maaliwalas.

5.   Statue and Accent. Ang good feng shui garden ay nagtataglay ng dynamic harmony of sound, color, image at movement. Isa sa paraan upang ma-achieve ito ay sa pamamgitan ng paglalgay ng magagandang gardens sculpture. Maraming mapagpipilian—mula sa anghel, fairy, children, bird, horse, gnome, Buddha; anything na tutugma sa iyong panlasa at magbibigay ng contentment at happiness. After all, iyon naman talaga ang purpose ng feng shui—ang i-uplift ang mood at vibe mo.

6.     Stepping Stone. Mahalagang elemento ng good feng shui garden ang gentle flow of energy, at ito ang ibibigay ng paglalagay ng step stones. Iha-highlight nito ang magandang curve at flow ng inyong garden.

7.   Fire pit o Fire place. Karaniwang nawawala sa mga outdoor space ang fire element. Upang mapunuan ito, subukang magpalagay ng fire pit o fire place sa gitna o gilid ng garden. Bukod sa magsisilbing itong conversation piece, magagamit rin ito kapag naisipan ninyong magkaroon ng barbeque party.

8.   Garden Blazing Ball. Tinatawag ring gazing ball, mirror ball, o witches ball, ang hugis bilog na centerpiece na ito ay naghahatid ng feng shui energy of completion, habang ang surface color at texture nito ay may hatid na additional element sa Bagua Area ng inyong garden. Feng shui wise, itinuturing ang mga mirror ball bilang good protection cure dahil dini-deflect nito ang negative energy pabalik sa source.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here