PAANO GAGAWING LUCKY CHARM ANG INYONG SASAKYAN

167

Ang Feng Shui ay isang art ng pag-aayos ng mga kasangkapan at kagamitan alinsunod sa maayos na pagdaloy ng good Chi (positive energy). Ngunit, ang Feng Shui ay hindi lamang limitado sa mga living space. Maaari rin itong i-apply sa iba pang aspeto ng buhay tulad ng love, work, at business. Pati sa sasakyan, maaari ring gamitin ang ilang prinsipyo ng feng shui.

        Narito ang ilan sa basic ng Car Feng Shui.

1.   Panatilihin ang sasakyan na malinis at clutter-free. Makatutulong ito upang panatihing uncluttered ang energy ng taong gumagamit ng sasakyan. Gawing regular ang paglilinis ng cabin at trunk upang patuloy ring dumaloy ang good Chi.

2.   Panatiihing malinis ang hangin sa loob ng sasakyan. Isa sa impresiyon na iniiwan ng sasakyan sa may-ari nito ay ang amoy nito. Ang mabangong sasakyan ay tunay na kaaya-aya at dagdag pogi/ganda point sa may-ari, sapat upang makahikayat ito ng good Chi. Maraming variety ng car air freshener na maaaring pagpilian. Pero dahil pinag-uusapan na rin lang natin ay tungkol sa pampasuwerte, subukan na ang air freshener na may lavender, rose, sandalwood, at citrus flavor. Ang lavender at rose ay pawang pampasuwerte, samantalang ang sandalwood at citrus ay pantaboy ng malas at negative energy/entity.

3.   Palakasin ang good-energy ng sasakyan. Maraming paraan upang gawin ito. Ilan dito ay ang pag-incorporate ng paboritong kulay o sentimental item sa loob ng sasakyan. Ngunit, mahalaga ring tandaan na huwag pupunuin ng abubot ang loob dahi bukod sa magiging masikip, humihikayat rin ito ng bad feng shui. Bukod dito, huwag haharangan ng kung ano-anong palamuti ang rearview mirror ng sasakyan sapagkat mawawala ang Command Position ng feng shui dahil hindi mo na malinaw na makikita na mga sakay sa likuran. Maaari ring ikonsidera ang paglalagay ng ilang lucky item o good luck charm sa sasakyan, tulad ng hematite at clear quartz rock crystals sa glove compartment (hindi sa dashboard). Ang mga gemstones na ito ay nagra-radiate ng positive at healing energy. Siyempre pa, malaki rin ang maitutulong ng pagpapatugtog ng magagandang musika upang ma-uplift ang spirit ng mga nakasakay.

4.   Isaalang-alang ang kulay ng sasakyan. Kung may planong bumili ng dream car, isaisip ang ilang lucky color ayon na rin sa iyong element sign. Malalaman ang iyong element sign sa pamamagitan ng last digit o number ng iyong lunar birth year.

a.  Metal element (birth year ending in 0 or 1)—gold, silver, green, cyan, yellow, brown.

b.  Wood element (birth year ends in 4 or 5)—green, cyan, yellow, coffee, brown, grey, blue.

c.  Water element (birth year ends in 2 or 3)—grey, blue, red, orange, white, gold, silver.

d.  Fire/Earth element (birth year ends in 6 or 7)—red, orange, white, gold, silver, cyan, green

e.  Earth element (birth year ends in 8 or 9)—yellow, brown, grey, blue, red, orange.

5.   Isaalang-alang ang paraan ng pagpa-park ng sasakyan. Ugaliing i-park ang sasakyan nang nakatalikod sa bahay. Ang sasakyang iginarahe nang nakaharap sa bahay ay lumilikha ng isang bad energy (Sha Chi) na umaatake sa good Chi energy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here