PAANO GAGAMITING LUCKY CHARM ANG MANDARIN ORANGE O ANG KIAT-KIAT MINI ORANGES

258

Mayaman sa iba’t ibang bitamina ang orange. Bukod sa health benefits na taglay nito, ang nasabing prutas ay simbolo ng suwerte. Ang orange ay katulad ng Araw at ito ay naka-align sa Yang (positive) principle. Samakatuwid, ang prutas na ito ay itinuturing na pinaka-suwerteng simbolo ng kasaganahan at kaligayahan.

        Ang pagdidisplay ng isang bowl ng kiat kiat orange o mandarin orange sa dining table o sa center table sa living room ay simbolo ng pag-anyaya mo sa prosperity and happiness. Bukod rito, ang maaasim na prutas gaya nito ay nakapagtataboy ng masasamang enerhiya sa paligid.

Katunayan, nakaugalian na sa ilang lalawigan sa China na maglagay ng potted plants na may miniature oranges o Kumquat trees. Naging kaugalian na rin ang pagsasabit ng mga Mandarin oranges sa isang potted shrub bilang indoor decoration. Ito ay tinatawag ng mga Tsino na lucky tree bearing fruits. Ang iba ay naglalagay ng mga orange sa tapayan o sisidlan ng bigas upang makapaghatid ng biyaya.

Kung hindi ka naman naniniwal sa mga pampasuwerte, mainam rin na hindi ka nawawalan ng orange sa bahay dahil ang pagkain nga nito ay maraming benepisyong hatid sa kalusugan. At malusog na pangangatawan ay malayo sa sakit. Kung malayo sa sakit, malayo rin sa gastos sa ospital at mga gamot. Health is wealth!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here