PAANO GAGAMITIN ANG PUSA UPANG DETECT AT MASALA ANG NEGATIVE ENERGY SA PALIGID

2267

Bukod sa pagiging malambing na pet, binabantayan rin ng mga pusa ang tahanan ng kaniyang master laban sa mga evil spirits na nagtatangkang pumasok dito.

 Sinasala rin ng pusa ang anumang negative energies na nananahan o nakadikit na sa inyong tahanan.

Samakatuwid, makatutulong ang pagsasama ng pusa kapag kayo ay lilipat ng tahanan o apartment sapagkat sasalain na ng inyong pusa ang anumang negative energies na nananahan sa lilipatang lugar.

Kapag na-sense ng pusa na may spirit na gumagala sa loob ng tahanan, ang una niyang gagawin ay alamin ang intensiyon ng nasabing espiritu.

 Upang matiyak na ang astral entity na ito ay hindi makagagambala at makakaperwisyo sa kaniyang teritoryo, susubukan ng pusa, sa abot ng kaniyang makakaya, na mapalayas ang nasabing espiritu sa tulong ng kaniyang energy field displacement. Kung ito ay hindi gumana, susubukang i-trap ng pusa ang espiritu sa kaniyang energy field upang itapon niya ito palabas ng bahay. Ito ang dahilan kaya pinaniniwalan sa ibang kultura na ang pusa ay may kakabit na masamang espiritu; ngunit ang totoo, kusang pinakakabit ng pusa ang masamang espiritu sa kaniyang aura upang ito ay kaniyang madala sa labas at doon itapon.        Kaya maging mapagmatiyag kapag ang iyong alagang pusa ay laging nagpapabalik-balik sa parehong lugar o spot sa inyong bahay. Obserbahan ang kaniyang tense posture sapagkat malinaw na may hinuhuli o itinataboy siyang negative entity.

Ang pagsingasing ng pusa ay nangangahulugan ng evil presence!

Upang matulungan ang inyong alagang pusa na maitaboy ang negatibong enerhiya/entity sa inyong tahanan, maaari kayong umusal ng isang panalangin sa spot kung saan ninyo nakikita lagi ang inyong pusa.

Maaari ring magsagawa ng cleansing ritual sa spot na iyon sa pamamagitan ng paglalagay ng isang bowl na asin. Mainam rin na magsindi ng white sage incense (na mabibili sa mga department stores o Chinese stores).

Epektibo ang white sage upang maitaboy ang anuamng negatibong enerhiya sa paligid. Ang astral field ng isang pusa ay napakalakas at kaya nitong itaboy ang anumang negative entity.  Ito ang dahilan kaya ayaw ng mga medium o mga taong nakikipag-ugnayan sa mga espiritu sa kabilang buhay na may pusa sa paligid kapag sila ay magpi-perform ng seanse o pakikipag-usap sa mga patay.

Ang astral field ng pusa ay makapagtataboy ng entity na tinatawag ng medium. Ngunit sa kabilang banda, ang presensiya ng iyong pusa ay napakahalaga sa pagganap ng ibang magic ritual.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here