PAANO GAGAMITIN ANG INDOOR PLANT PARA MALAMAN KUNG MAY MASAMANG ESPIRITU SA TAHANAN

2929

 Bukod sa  nakapagpapaganda at nagsisilbi ring air purifier sa loob ng tahanan, alam ba ninyo na ang mga indoor plant ay maaaari ring maging detector o indicator kung may negatibong enerhiya sa inyong bahay?

Napatunayan sa mga scientific studies and experiments na nagri-respond ang mga halaman sa music, light, at positive energy.

Kapag ang mga indoor plants ninyo ay malulusog, mayayabong, at buhay na buhay, nangangahulugan na nakadadaloy ng mainam ang Chi sa loob ng inyong tahanan.

Samanatala, kung ang mga indoor plants ninyo ay nalalanta, natutuyot, at nangangamatay, nangangahulugan lamang na clogged at stagnant ang enerhiyang nasa loob ng inyong bahay.

Ang mga halaman ay mabisang indicator ng uri ng enerhiyang nagsi-circulate sa loob ng inyong bahay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here