PAANO AALAGAAN ANG RELASYON

514

Isang karaniwang subalit napakahalagang aspeto ng buhay ng tao ay ang pakikipag-relasyon. May relasyon sa pamilya, sa kasintahan, sa kaibigan o sa  isang kakilala. Ang lahat ng klase ng relasyong ito ay kailangang alagaan upang magpatuloy, tumagal at maging kaiga-igaya sa atin. Iyon bang tipo ng relasyon na iaangat tayo sa buhay at hindi iyong magbibigay lamang sa atin ng lungkot at sama ng loob. Ngayon, paano ba natin dapat alagaaan ang relasyon?

Mag-impok tayo ng oras o panahon. Walang relasyon ang magiging maayos kung walang regular na atensyon, at at lalo ninyong paglalaan ng oras at panahon sa bawat isa, lalo kayong uunlad na dalawa. Maghanap ng mga aktibidad na maaari kayong magsaya na magkasama at maging totoo na maglaan ng panahon o oras na makisali sa mga ito, kahit na abala ka o stressed.

Maging bukas ang komunikasyon. Ang iyong kapareha ay hindi nagbabasa ng isipan, kaya sabihin sa kanila ang iyong damdamin. Kapag pareho kayong komportable sa paghahayag ng inyong pangangailangan, mga takot, mga naisin, ang pagbubuklod sa pagitan ninyo ay mas magiging matatag at malalim.

Iresolba ang mga argumento sa pakikipaglaban nang patas. Anuman ang iyong pamamaraan sa pag-approach ng gusot sa inyong relasyon, mahalaga na hindi ka takot sa away. Kailangang maramdaman mo na malaya kang ihayag ang mga isyu sa inyong relasyon at magawan ng solusyon ang sigalot nang hindi nagkakaroon ng pagkapahiya o iyong pagpupumilit na tama.

Maging bukas sa pagbabago. Ang lahat ng relasyon ay nagbabago sa pagtakbo ng panahon. Kung anuman ang nais mo sa relasyon sa simula ay maaaring maging iba mula sa nais mo at ng iyong kapareha makalipas ang ilang buwan. Ang pagtanggap sa pagbabago sa malusog na relasyon ay hindi lamang dapat na mas pasayahin ka, bagkus ay gawin ka ring mas mabuting tao, mas mapagbigay, maunawain at may mabuting kalooban.

PhilippineOne Facebook

PhilippineOne YouTube

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here