Paalala sa mga Babaeng Naghahanap ng Perfect Guy

Ang pinakahuli’ng sign ng apoy ay aigurado’ng hindi magpapahulu, bilang isa’ng babae’ng Sagittarius ay palagi’ng hinahanap nito ang katutuhanan at tama’ng kaalaman. Mausisa at maparaan, at isa siya’ng pilosopo at hindu titigil hangga’t hindu nalalaman ang lahat tungkol sa galaw ng mundo.

Ang buhay ay mayroong wala’ng katapusan na paglalakbay para sa isa’ng mamamana, at nagsisikap siya’ng malaman ang lahat ng gusto niya’ng malaman. Siya ay hindi madali’ng masiraan ng loob, ito ang dahilan kung bakit napanatili niya’ng bukas ang kanya’ng isipan tungkol sa lahat ng kanya’ng natutuklasan. Matunog at kahanga-hanga, at nakakaakit siya ng mga tao’ng naghahanap ng magandang pakiramdam tungkol sa kanila’ng sarili at sa mundo’ng ginagalawan natin.

Ang pagpahayag ng sobrang saya ng isa’ng babae’ng Sagittarius ay nakakahawa, at ito ay kadalasan na mapapansin sa mga iba’t-ibang pag-uusap, at natutuwa siya sa mga tao na handa’ng magturo at matuto. Gusto’ng-gusto niya ang maglakbay, at ito ang dahilan kung bakit mahirap para sa kanya ang manatili sa isa’ng lugar ng matagal.

Ang nababagay na trabaho sa isa’ng babae’ng Sagittarius ay tourism, sports, entertainment, missionary work o publishing. Ang iba’ng trabaho ay puwede rin siya sa kanya, hangga’t palagi siya’ng nahahamon at kaya’ng umakyat sa isa’ng hagdan. Palagi niya’ng naaabot ang pinakamataas na baitang nito, at kapag naaabot na niya ito ay nababagot na naman siya at maghahanap ng panibago’ng gagawin sa buhay.

Dahil sa pagiging likas na malakas ang loob, ang babae’ng Sagittarius ay isa’ng nakakagulat na kaibigan, mahilig siya sa pakikipagkapwa at gusto’ng sumubok ng mga bago’ng bagay, kaya umaasa ka’ng lumalamabas kayo sa mga restaurants, at entertainment venues. Mabait aiya’ng tao, palagi’ng lumalabas, maingay at masaya, ito ang dahilan kung bakit nakakasabay siya sa iba’ng tao.

Dahil palagi siya’ng umaalis ay hindu na niya maisip kung gaano na katagal simula ng lumabas siya kasama ang mga kaibigan niya. Minsan ay magulo ang isipan niya dahil hindi aiya gumagawa ng plano. Sino ang mayroong oras upang tumigil at gumawa ng schedule? Subalit binabalikan niya ang kanya’ng matatalik na kaibigan.

Mali ban sa kanya’ng pagiging likas na pabago-bago ang isip, ang mamamana na ito ay maingat sa pagtira ng kanya’ng pana kapag pipili na aiya nb kanya’ng kapareha. Kailangan niya’ng maging maingat dahil kailangan niya ang isa’ng tao na makakahawak sa kanya’ng kamay sa kahit na ano’ng paglalakbay at gusto niya’ng mapansin ang sandali’ng ito. Ang pakikipagrelasyon ng isa’ng babae’ng Sagittarius ay hindi nakakabagot, at kailangan niya ang isa’ng lalaki na makapagbahagi ng kapareho’ng sarap sa buhay at kaalaman.

At haba’ng siya ay umaalis para sa isa’ng pakikipagsapalaran na wala ka, tandaan mo lang anv katutuhanan na babalik siya. Mahirap pigilan ang pagiging likas na mapang-akit nito, lalong-lalo na kapag tontrato ka niya na pinaka-importante’ng parte ng buhay niya.

At pagkatapos ay malalaman mo na unti-untu mo ng mapasok ang puso niya. At kapag oyan ay nangyayari na, bibigyan niya ito ng panahon upang ipakita sa iyo ang lahat ng natutunan niya sa kama. Ang kaalamab niya ay malawak kaya humanda ka!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here