Online Horoscope Setyembre 30, 2022

ARIES (Mar. 21-Apr. 19)

 Muli, magdahan-dahan ka, hindi lahat ay nakukuha sa bilis at tsamba. Sa pagiging marahan, nakikita ang mga posibleng balakid at hadlang na sagabal sa iyong mga daraanan. sabi nga slowly but surely.   Mapalad  na kulay ang white masuwerteng numero 10-13-18-30-39-42

TAURUS (Apr. 20-May 20)

 Ito ang araw na bigla kang pagkakalooban ng suwerte at magagandang kapalaran. Huwag kang mag-alinlangan at magdalawang-isip, hablutin mo agad ang magandang kapalarang darating upang hindi na mapunta sa iba. Mapalad na kulay-white. masuwerteng numero-13-29-31-32-37-42.

 GEMINI (May 21-June 20)

 Nagsisimula nang magpakita ang naggagandahang bituin sa langit ngayong tag-araw. Dahil dito, ang personalidad mo ay mas gaganda tulad ng mga bituin kung saan mas marami ang maaakit sa iyo. Mapalad na kulay-green. masuwerteng numero-11-28-29-30-31-36.

 CANCER (June 21-July 22)

 Taas-baba ang mga alon sa dagat. Taas-baba rin ang galaw ng iyong kapalaran kung saan sa huli, masusumpungan mo ang dagat at ikaw ay punumpuno ng kayamanan at kasaganaan. Mapalad na  kulay-yellow. masuwerteng -2-18-25-39-40-42.

LEO (July 23-Aug. 22)

Sisilip sa iyo ang mga suwerte at, kapag nakitang kapos ka sa magagandang kapalaran, tuluyang papasok ang mga ito sa buhay mo nang may galak. Sa ganitong paraan, ang suwerteng pumasok ay hindi na aalis at tuluyang mananahan sa iyong katauhan. Mapalad na  kulay-purple. masuwerteng numero-11-17-25-26-35-41.

VIRGO (Aug. 23-Sept. 22)

 Itaya mo ang kapalaran at ikaw ay magwawagi. Ang umaatras sa laban ay talunan, hindi ka talunan at ikaw ay kabilang sa mga mananalo. Kaya lakas mo ang iyong loob ang panatilihin ang pagiging positibo. Mapalad na  kulay gray masuwerteng numero 6-9-15-16-24-35.

LIBRA (Sept. 23-Oct. 22)

Sala sa init, sala sa lamig, sino kaya siya? Sino pa nga ba, kundi ikaw. Sa araw na ito, pabago-bago ka ng gusto at naiiba ang iyong pananaw sa bawat minuto. Mapalad na  kulay-beige. masuwerteng numero-14-22-27-30-31-34.

SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)  Nagbabanggaan ang dalawang nasa iisang linya na magkasalungat. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit nakakabanggaan mo ang mga malapit sa puso mo na salungat sa iyong mga gusto. Mapalad  kulay-blue. masuwerteng numero-7-10-15-21-27-37.

SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21)  Kikilos ang langit at gagawa ng paraan upang kayanin mo ang mga hindi mo kaya. Gayundin, upang ang huling halakhak ay mapunta sa iyo. Oo, susuwertehin ka dahil ganito ka kamahal ng nasa itaas. Mapalad kulay-black. masuwerteng-14-19-21-28-30-42.

C

APRICORN (Dec. 22-Jan. 19)  Iyung-iyo ang araw na ito. Pero sa una, aakalain mong talunan ka ng iyong mga karibal, ngunit sa bandang huli, kusa silang susuko sa iyo. kapalaran. Mapalad kulay-violet. masuwerteng -4-18-20-24-31-33.

AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18)  Sadyang may nakalaan na suwerte para sa iyo ngayon. Sino naman ang malas? Walang iba kundi ang mga kontrabida sa buhay mo at silang mga lihim na naiinggit at naninira sa iyo. Kaya naman mas lalo silang mamangha sa  iyo. Mapalad kulay-peach. masuwerteng numero 16-20-26-28-38-40.

PISCES (Feb. 19-Mar. 20)

 Tulad ng mga galang mabilis na kabayo, ang malalaking suwerte ay nagmamadaling pumasok sa kapalaran mo at makikita ng lahat na hindi ka mahina tulad ng kanilang inaakala. kaya naman labis ka nila ngayong hahangaan.

Mapalad na kulay-red. masuwerteng numero-19-20-25-38-39-42.