Online Horoscope Setyembre 22, 2022

ARIES (Mar. 21-Apr. 19) – Muli, ang payo ng kapalaran mo ay huwag kang maghintay. Ang isa pang kahulugan ay, ang naghihintay sa iyo kapag kumilos ka nang kumilos ay ang magagandang kapalaran. Masuwerteng kulay-white. Tips sa lotto-4-10-17-21-25-33.

TAURUS (Apr. 20-May 20) – Simple lang naman ang paraan para ikaw ay buwenasin. Huwag kang manatili nang matagal sa iisang sitwasyon. Maghanap ng magagawa na kahit ano. Ito ang susi para gumana ang suwerte mo. Masuwerteng kulay-green. Tips sa lotto-11-19-24-25-35-38.

GEMINI (May 21-June 20) – Nagdaratingan na ang mga suwerte mo at hindi ito kayang hadlangan ng mga naiinggit sa iyo. Ang dapat nilang gawin ay pakitaan ka ng maganda nang makinabang sila. Masuwerteng kulay-yellow. Tips sa lotto-12-20-21-26-28-31.

CANCER (June 21-July 22) – Muling gagana ang iyong mayamang imahinasyon. Kapag may nabuo kang magandang ideya, gawin mo agad. Ito ang susi nang mapasaiyo ang mga gusto mo sa buhay. Masuwerteng kulay-purple. Tips sa lotto-11-16-24-26-33-42.

LEO (July 23-Aug. 22) – Nagbababala ang araw na ito na muling nagbabalak ang isang kinukunsinti mo na maisahan ka. Gayundin, nagbabalita ang araw na ito na dahil buwenas ka, mamimigay ka. Masuwerteng kulay-pink. Tips sa lotto-19-21-25-27-30-38.

VIRGO (Aug. 23-Sept. 22) – Pahina nang pahina ang puwersa ng mga kaaway mo at isa-isa silang nalalaos at nalalampa, pero aasta sila na malalakas. Huwag mo silang pansinin, huling hirit na nila ito at pagkatapos ay isa-isa silang mapapahiya. Masuwerteng kulay-beige. Tips sa lotto-11-16-23-34-40-41.

LIBRA (Sept. 23-Oct. 22) – Hindi maganda para sa iyo ang malungkot dahil sa pag-ibig. Pero ang maganda ay kahit malungkot ka, ikaw ay nagsasaya pa rin. Ito ang paraan upang gumana ang mga suwerte mo. Masuwerteng kulay-blue. Tips sa lotto-12-22-29-31-32-37.

SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) – Kumukuha ng mas malakas na buwelo ang mga suwerte mo. Ito ang lihim na dahilan kaya parang nawalan ng kilos ang iyong kapalaran. Ito ang mensahe para sa iyo. Masuwerteng kulay-black. Tips sa lotto-16-21-29-30-33-39.

SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21) – Hindi mo mapipigilan ang iyong sarili na mag-isip kahit abala ka sa ginagawa mo. Palatandaan ito na magpapatuloy pa rin ang pagdagsa ng magagandang ideya, na agad-agad masusundan ng mga suwerte. Masuwerteng kulay-violet. Tips sa lotto-1-17-22-25-26-38.

CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19) – Kailangan mo ang pahinga, hindi lang sa katawan kundi maging sa isipan nang sa gayun ay manariwa ang lakas at talas ng isip na kailangang-kailangan mo ngayon. Masuwerteng kulay-peach. Tips sa lotto-15-22-28-30-32-41.

AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18) – Masaya ang masayahin, kaya walang dahilan upang sila ay talunin ng kalungkutan. Ikaw ay likas na malungkutin, kaya walang dahilan para magsawa ka, ngunit pagkatapos ng mga kalungkutan, darating ang magagandang kapalaran. Masuwerteng kulay-red. Tips sa lotto-22-25-28-31-37-40.

PISCES (Feb. 19-Mar. 20) – Iyong-iyo ang araw na ito. Hinihintay na ng langit ang kahilingan mo, kaya humiling ka na kahit pa may pagkaimposible ito. Magugulat ka dahil gagawa ng paraan ang langit upang matupad ang iyong kahilingan at sumaya ka lang. Masuwerteng kulay-apple green. Tips sa lotto-13-21-25-28-34-36.