Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong, Setyembre 25, 2020

Horoscope wheel chart

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Setyembre 25, 2020,  Biyernes – May lalapit sa iyo at kahit iwasan mo lalapit pa rin ito ng lalapit.  Sa araw na ito lalapitan ka ng suwrte. Pero hindi sapat na malapit lang sa iyo ang suwerte, dapat na ito ay yakapin mo. Mayayakap mo ang suwerte at hindi na aalis sa iyo kailan man, kung tutulong ka sa mga mahihirap at sa mga kapos-palad. Mapalad ang kulay na pink. Masuwerteng numero  1, 8, 17, 25, 27, 42.

ARIES  (Marso 21 – April 19) Hindi nahihirapan ang agos ng tubig sa batis, dahil sumasakay lang siya sa alon. Sa panahong ito ng pandemiya, sakyan mo lang ang agos ng mga pangyayari, at hindi ka dapat sumalungat. Kapag sakay ka lang ng sakay sa mga pangyayari, dadahilin ka ng alon ng  buhay sa isang dalampasigan g malaking suwerte at magagndang kapalaran. Mapalad na kulay ang tangerine. Masuwerteng numero  4, 19, 25, 37, 41, 42.   

TAURUS – (April 20 – Mayo 20)  Kahit ayaw mo tiyak na may darating ng hindi mo inaasahan.  Kahit magtago ka pa o umiwas, hahanapin at hahanapin ka pa rin nito.  Sa araw na ito darating ang suwerte at magagandang kapalaran na ngayon mo lang mararanasan sa tanang buhay mo. Mapalad na kulay ang aquamarine. Masuwerteng numero 6, 17, 24, 33, 35, 36.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Hindi ka dapat na sumimangot o kaya’y malungkot, dahil sa araw na ito ikaw ang magiging ilaw ng magdamag. Simula ngayon, bawat lakaran mo at puntahan ay magiging maliwanag. Ito ay nagpapahiwatig ding lahat ng gagawin mo ay magliliwanag at ito ay magbubunga ng ibayong suwerte at magagandang kapalaran. Kumilos at lumakad ka na ngayon. Mapalad ang kulay na maroon. Masuwerteng numero 7, 19, 25, 32, 34, 41.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22) Habang hindi mo sinisimulan ang iyong balak, hindi ito matutupad. Ito ang araw, upang itigil ang dati mo ng nakaugaliang, isip ng isip ng wala namang pagkilos. Ituutusan ka ngayon ng langit upang kumilos. Kumilos ka lang, madali mo nang  matutupad ang iyong mga balak na magdadala sa iyo ng suwerte at magandang kapalaran. Mapalad na kulay ang tangerine. Masuwerteng numero 2, 7, 11, 23, 29, 31.  

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Madalas na ang malakas ay nananaig, pero ang sa iyo ay kakaiba, hindi makapananaig sa iyo ang malakas, dahil higit na makapananaig sa malakas ang maganda. Maniwala ka,  ang ganda mong taglay ay sandata upang magapi mo ang sinumang nais mong talunin. Idinagdag pa ng langit na ang ganda mo rin ang aakit ng suwerte at mas marami pang magagandang mga kapalaran. Kaya wala kang dapat gawain ngayon kundi ang lalo pang magpaganda.  Mapalad na kulay ang emerald green. Masuwerteng numero 1, 4, 10, 19, 25, 44.

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 22) Hindi pa tapos ang pagdating ng suwerte sa buhay mo, ito’y nagsisimula pa lamang.. Ang mga nagdaang magagandang kapalaran ay madodoble at mas lalo pang darami sa susunod na mga araw. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay magpatuloy, at lalo mo pang pagbutihin ang iyong ginagawa. Tuloy-tuloy kang kakasyahan ng langit kaya ang lahat ng iyong pagkilos ay magbubunga ng kumikinang nag into at kakaibang suwerte. Mapalad na kulay ang silver.  Masuwerteng numero 1, 19, 22, 27, 31, 35.

LIBRA (Setyembre 23 – Oktubre 23) Iwasan mo ang taong kumokontra sa iyo, dahil sila ang nakahahadlang kaya hindi makapasok sa buhay mo ang  magandang kapalaran. Sa halip, maghanap ka ng mga taong umooo at sumasang-ayon lagi sa iyo. Sila ang samahan mo, sila ang mahalin mo, dahil sila ang gagamiting instrumento  ng langit upang ikaw ay suwertehin at magtamo ng mas marami pang magagandang kapalaran. Mapalad ang kulay ang purple. Masuwerteng numero  3, 12, 18, 21, 24, 36.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 21)  Masaya ang lahat pero ikaw ay hindi gaano, dahil ang mga problema mo ay hindi pa rin nalulutas. Gusto mo bang malutas ang problema mo? Magsuot ka ng kulay na itim. Bukod sa itim mapalad din ang kulay na pula. Masuwerteng numero 2, 9, 11, 27, 33, 45.

SAGITTARIUS (Nobyembre 22 – Disyembre 21)  Ikaw ang taong malayo ang mararating. Ibig sabihin hindi simpleng buhay ang sa iyo ay nakalaan. Napakayaman ng iyong imahinasyon at mataas din ang iyong pangarap. At ang mga pangarap na ito sa tulong ng langit ay madali mong maabot at mararating. Mapalad na kulay ang dark green.  Masuwerteng numero 3, 6, 18, 27, 33, 42.

CAPRICORN – (Disyembre 22 – Enero 19) Akala ng iba ay sobrang dominante ka at maangas, pero ag hindi nila alam, may bahagi rin sa iyong puso na maawain at mapagpatawad. Ngayon papalapit na ang kapaskuhan, minsan pa, ipamalas mo ang iyong mabuting kalooban. Patawarin mo na ang sa iyo ay nagkasala at may mga pagkukulang, kahit na hindi sila humihingi ng sorry. Mapalad ang kulay na black. Masuwerteng numero  1, 8, 16,  22, 35,  44. 

AQUARIUS – (Enero 20 – Pebrero 18) Kailangang maging bahagi ng buhay mo ang makipag-sosyalan. Inuutusan ka ngayon ng kapalaran upang makipagsosyalan. Makipagkuwentuhan sa mga kaibigan at kung sinumang tao ang masarap kausap. Kapag ganyan ka, magsisimulang magnining ang iyong personalidad, na sasagap ng ibat-ibang uri ng suwerte at magagandang kapalaran. Mapalad ang kulay na yellow. Masuwerteng numero 1, 4, 13, 25, 31, 38.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Kung ang iba ay umiiwas na tumulong dahil nadidistorbo ang pribado nilang buhay, ikaw naman ay inuutusan ng nasa itaas na ipagpatuloy mo ang pagtulong sa mga tao. Wala kang magagawa, ito ang inatas sa iyo ng kapalaran – ang tumulong. Ngunit sa pagtulong na ito, matutuwa sa iyo ang langit, kaya naman ikaw ay padadalan ng mas marami pang mga suwerte at magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang blue. Masuwerteng numero 2, 16, 27, 34, 41, 45.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here