Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong, Pebrero 26, 2021

Horoscope wheel chart

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON,  Pebrero 26, 2021, Biyernes  – Lalakas ng todo ang iyong kapangyarihan. Hindi makatatanggi sa iyo kung sinomang tao ang gusto mong utusan. Hindi mahalaga kung ayaw niya ang inuutos mo sa kanya, dahil wala siyang magagawa kundi ang sumunod sa kagustuhan mo. Mapalad na kulay ang green. Masuwerteng numero 2, 16, 22, 34, 40, 45.

ARIES  (Marso 21 – April 19) Ang mga imposibleng bagay ay sadya at talaga namang  hindi kayang gawin ng tao. Pero ang sa iyo ay kakaiba, kahit imposible basta’t ginusto mo ito at hiningi mo sa nasa itaas, ang langit ang gagawa ng paraan upang ang mga imposibleng bagay na hinihiling mo ay kusang mangyari at magkatotoo sa iyong buhay. Mapalad na kulay ang purple Masuwerteng numero 16, 19, 27,  34,  42, 44.

TAURUS – (April 20 – Mayo 20)  Huwag kang kabahan at hindi ka dapat matakot! At hindi ka dapat na mag-alala, kakampi mo ang langit. Anuman ang iniisip mo sa kasalukuyan at inaasahan, ang nasa itaas ang maghahatid nito sa iyong harapan. Mapalad na ang kulay na blue. Masuwerteng numero 3, 9, 15, 21, 33, 39.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Suwerte ka ngayon at patuloy na pagpapalangin ng langit. Kaya walang sinumang pupuwedeng sumalungat sa mga kagustuhan mo. Ang isang bangka na sumalungat sa alon ay nawawasak, ganon din ang sasapitin ng mga taong kokontra sa iyong  kagustuhan. Mapalad ang kulay na maroon. Masuwerteng numero 5, 14, 27, 32, 40, 42.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22) Nakatutuwa ang kalagayan mo sa ngayon. Sa kabila na kung minsan ay walang-wala ka, nagagawa mo pa ring mamigay at tumulong. Dahil dito, kahit kailan, basta’t humiling ka lang, hindi ka pagkakaitan ng suwerte at magandang kapalaran ng langit. Mapalad na kulay ang gray. Masuwerteng numero 5, 18, 27, 29, 31, 35.  

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  Hindi lang materyal na tulong ang handang ipagkaloob sa iyo ng langit. Nakikisimpatsa rin siya sa iyong pagkabagot  at kalungkutan. Kaya padadalan ka nya ng isang taong magpapaligaya sa iyo. Sa sandaling siya ay dumating, hindi mo siya dapat tanggihan. Mapalad ang kulay na pink. Masuwerteng numero  7, 19,  25, 22,  32, 43. 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 22) Batis na umaagos ang magiging katulad ng dating ng suwerte at magandang kapalaran sa panahong ito ng iyong buhay. Bagamat minsan ay nababarahan ng malalaking mga bato sa batisan,  ito ay magpupumilit at lalong lalakas. Lagi kang magpasalamat at manalangin sa nasa itaas, upang ang agos ng suwerte ay tuloy-tuloy na dumaloy sa iyong karanasan sa buong taong ito ng 2021. Mapalad ang kulay na magenta. Masuwerteng numero 7, 13, 23, 25, 28, 34.

LIBRA (Setyembre 23 – Oktubre 23) Sa araw na ito sisinagan ka ng kakaibang bituin, kaya magagawa mong mabilis ang anumang mga bagay na binabalak mo. At dahil sa bituing ito, madaling-madali kang susuwertehin at magtatamo ng magandang kapalaran. Ang bituing ito ay tatawaging “Buenas”.  Ang kakaiba pa sa liwanag ng bituing ito, hindi mo lang magagawa ang mga bagay na binabalak mo, sa halip, sa panahong ito isa-isa ng matupad ang mga pangarap mo. Mapalad ang kulay na golden yellow. Masuwerteng numero  6, 12, 19, 24, 37, 41.    

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 21)  Tuluyan ng mawawala ang hindi magandang panahon at aaliwalas na rin saw akas ang langit. Kasabay ng pagganda ng panahon, isa-isa ng tatangayin ang iyong mga problema. Sa taong ito ng 2021, tuluyan ng nawala ang lahat ng iyong mga problema,  upang ang suwerte at magagandang kapalaran naman ang magiging kapalit. Mapalad ang kulay ang  burgundy.  Masuwerteng numero  9, 13, 23, 36, 31, 40.

SAGITTARIUS (Nobyembre 22 – Disyembre 21)  Ang kapangyarihan at ambisyon mo ay walang hanggang at ito ay nakatakda mong makamit. Ang isa pang mangyayari ang kaharian at ang kayamaman mo ay wala ring hangganan.  Sa iyo talaga ito simula’t-simula pa  at nasa sa iyo ng pagpapasaya kung paano mo ito pakikinabangan at gagamitin. Mapalad na kulay ang red. Masuwerteng numero 4, 19, 28, 36, 41, 44.   

CAPRICORN – (Disyembre 22 – Enero 19) Mahina ka ngayon, pero kaya mong lumalakas at magpumilit hanggang sa ang mga nais at ambisyon mo ay iyong makamit. Ito ang mangyayari kapag natakot kang muling dumanas ng mga dating hirap na dinanas nyo na dati. Mapalad na kulay ang beige.  Masuwerteng numero 4, 17, 31, 39, 42, 43.

AQUARIUS – (Enero 20 – Pebrero 18) Tatapikin ka sa balikat ng langit! Na ang ibig sabihin, yong mga dating hindi mo kaya ay kakayanin mo na ngayon. At iyong mga dating nakabinbin mong trabaho ay matatapos mo na ngayon. Pagkatapos mong maisakatuparan ang lahat ng ito sunod-sunod na suwerte ang darating sa iyo. Mapalad na kulay ang silver. Masuwerteng numero  2, 4, 8, 17, 26, 37.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Layuan mo ang mga taong duwag,  negatibo, at mahihina hindi sila makakatulong sa pinapangarap mo. Lumapit ka at dumikit sa mga taong matatapang at positibo, sila ang magbibigay sa iyo ng malaking suwerte at tagumpay. Mapalad na kulay ang white. Masuwerteng numero 5, 7, 16, 28, 32, 44. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here