Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong, Nobyembre 16, 2020

Horoscope wheel chart

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Nobyembre 16, 2020, Lunes – Sa panahong ito ng iyong buhay totoong sobrang marami ang mga biyayang ilalagay ng langit sa iyong harapan. Magkagayunman ang payo para sa iyo ay nagsasabing kung ano lang ang sapat para sa iyo ay ‘yon lang ang dapat na kuhanin mo. At ang anumang sosobra ay dapat na ipamigay mo naman sa iba. Mapalad ang kulay na yellow. Masuwerteng numero  7, 13, 19, 25, 32, 34.    

ARIES  (Marso 21 – April 19) Ito ang araw na marami ang aanihin, pero kakaunti ang taga-ani.  Sa araw na ito kabilang ka sa taga-ani, kaya ang kabang-yaman mo ay siguradong aapaw ng aapaw hanggang sa ikaw ay umunlad ng umunlad at yumaman. Mapalad na kulay ang tangerine. Masuwerteng numero  9,  11,  23, 38, 41, 44.   

TAURUS – (April 20 – Mayo 20)  Isa lang ang pormula upang suwertehin ka at magpatuloy ang dating ng magandang kapalaran. Magtiwala ka sa iyong sarili. Kapag nagawa mo yan, sa susunod na taong 20201 mas maraming suwerte at magahdang kapalarang ang darating sa iyong buhay.  Mapalad na kulay ang old rose.  Masuwerteng numero 3, 21, 27, 34, 38, 44.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Kumilos ka at sundin mo ang nasa isip mo. Habang sinasaisip mo na hindi ka mabibigo, yon nga ang mangyayari. Kaya madali lang upang magkaroon ka ng suwerte at magandang kapalaran. Lagi mong isiping hindi ka mabibigo at makikita mo, talagang magtatagumpay ka. Mapalad a ang kulay beige. Masuwerteng numero  6, 18, 21, 27, 33, 45.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22) ) Kakaibang saya at ligaya ang mapapasa iyo. Kahit pa malungkot ka ay sandali lang ang iyong kalungkutan. Ang tunay na dahilan nasasagap ng sarili mo na ikaw ay susuwertehin. Mapalad na kulay ang pink. Masuwerteng numero  2, 7, 14, 25, 33, 41.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) Ibinilang ang iyong pangalan sa mga taong pagkakalooban ng magagandang kapalaran. Kung nagkataong ikaw ay naghihirap, ay umaasa ka na ikaw ay yayaman. Kapag mayaman ka ay lalo ka pang yayaman. Mapalad na kulay ang orange.  Masuwerteng numero 4, 14,  25, 33, 35, 45.

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 22) Tagapayo, ito ang magiging pangunahing papel mo sa mundo. Dahil dito pagkakalooban ka ng langit ng sapat na talino na magagamit mo sa mga nagsisilapit sa iyo at magagamit mo rin sa iyong sarili. Ang talino ding ito ang magbibigay sa iyo ng suwerte at magagandang kapalarang habang ginagamit mo sa pagtulong sa kapwa at sa mga nangangailagan.  Mapalad na kulay ang blue. Masuwerteng numero 5, 14, 19, 32, 39, 44.

LIBRA (Setyembre 23 – Oktubre 23) Ito ang araw na itinalaga na maging isa sa natatanging araw mo. Ibig sabihin puwede kang humiling sa langit ng espesyal na bagay at ang hihilingin mong ito ay tiyak na magkakatotoo at bibigyan ng katuparan. Mapalad ang kulay na purple.  Masuwerteng numero 5, 13, 24, 28, 37, 45.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 21)  Mag-aalab ang hangarin mong maabot ang pinakamataas na pagunlad sa iyong buhay. Dahil dito walang pagdududa na iiwan mo ng milya-milya ang mga karibal mo at kakumpetensya.  Mapalad na kulay ang red. Masuwerteng numero 2, 18, 29, 31, 36, 42.

SAGITTARIUS (Nobyembre 22 – Disyembre 21)  Darating ang mga oportunidad upang ikaw ay yumaman. Ang payo ay sunggaban mo agad, bago maka-alpas ang minsang magagandang kapalarang dumarating sa iyong buhay. Mapalad na kulay ang aquamarine. Masuwerteng numero  2, 9,  20, 34, 33, 42.

CAPRICORN – (Disyembre 22 – Enero 19) –  Kakaiba ang iyong kapangyarihan dahil ang sinumang iyong makakalaban ay makakaranas ng pagpangit ng kapalaran. At ang lalo pang nakamamangha, lilipat sa iyo ang mga suwerteng dapat sana ay mapupunta sa nakalaban mo. Mapalad na kulay ang green.  Masuwerteng numero 2, 18, 25, 29, 35, 43.

AQUARIUS – (Enero 20 – Pebrero 18) Ilabas mo ang iyong likas na kabaitan. Ilitaw mo ang maamo mong kalooban. Hanggang sa gamitin ka ng langit para sa pagtulong sa kapwa at pagkakawalang gawa. Matapos kang tumulong at magkawang gawa, ang lahat ng suwerteng noon mo pa dinadasal-dasal ang magdaratingan na sa iyo. Mapalad na kulay ang golden yellow. Masuwerteng numero 1, 4, 10, 19, 27,  37.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Dahil sa likas na kabutihan ng iyong loob, nangangako ang langit na ikaw ay iingatan at babantayan. Ibig sabihin, ang mga pangit na pangyayari ay hindi maghahari sa iyong buhay at sa iyo mismong kapalaran. Kung dumating ang mga negatibong pangyayari, sandali lang ito at umasa kang mapapalitan agad iyo ng suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang kulay ang magenta. Masuwerteng numero  7, 13, 28, 31, 33, 45.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here