Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Abril 28, 2020

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON, Abril 28, 2020,  Martes – May mga pangyayaring nagbibigay ng saya at galak na mararanasan ang tao na hindi niya akalain na mapapasa kanya. Kahit na may problema ang mundo sa Covid 19, pasasayahin ka ng langit sa ngayon. Ibibigay ang magpapaligaya sa ‘yo, salapi at maligayang emosyon. Mapalad na kulay ang lilac. Masuwerteng numero  7, 19, 25, 26, 35,  43.

ARIES  (Marso 21 – April 19) Tulad ng mga sundalo ang magagandang kapalaran mo ay nagdaratingan na,  na yayanig sa iyong mga karibal, kaaway at maging sa mga intregera sa iyong buhay. Agapan mong wag maubos ang magagandang kapalarang ito upang lalo pang  maging  maunlad at masagana ang future ng iyong pamilya. Mapalad na kulay ang apple green.  Masuwerteng numero 1, 10, 25, 34, 41, 43.

TAURUS – (April 20 – Mayo 20) Kapag may umaasa sa tao, kailangan niyang kumilos. Ikaw ang pag-asa ng mga mahal mo sa buhay, kaya hindi ka puwedeng mabigo. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya at sasaya sila at ikaw din ay liligaya. Mapalad  ang kulay na yellow. Masuwerteng numero 1, 10, 19, 27, 37, 43 ©PhilippineOne.com

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) Huwag kang sumama sa mga malungkot at pala angal, dahil sa kanila papangit lang ang iyong kapalaran. Piliin mo ang masasaya at mapapasa iyo ang suwerte at magagandang oportunidad. Mapalad na kulay ang  blue.  Masuwerteng numero 5, 18, 21, 27, 32, 45. ©PhilippineOne.com

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  Pangkaraniwan na, na dumadami ang problema dahil iniiwasang lutasin. Kaya huwag mong takasan ang iyong mga suliranin harapin mo ng mukhaan. Maging matapang ka at makikita mo basta’t naging matapang ka ang suwerte at magandang kapalaran ay madali ng mapapasaiyo.  Mapalad na kulay ang red. Masuwerteng numero 6,  15, 19,  24, 37, 45.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) Itututok mo ang mahiwagang kapangyarihan sa kung ano ang gusto mong makuha sa buhay. Huwag mong kalilimutan na ikaw ay haring ng kagubatan kaya kabilang ka sa mga anak ng kapalaran. Kaya anoman ang gustuhin mo, makukuha mo ito at walang duda na sa iyo ay ipagkakaloob. Mapalad na kulay ang green. Masuwerteng numero 1, 14, 22, 32, 37, 42. ©PhilippineOne.com

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 22)  Hahanapin mo ang kapintasan ng bago mong kakilala pero ang iyong makikita ay ang kanyang kagandahan. Kaya lihim na hahanga ka at maaaring ikaw ay ma in-love sa kanya.  Mapalad ang kulay na silver. Masuwerteng numero  3, 12, 24,  33, 37, 43.    

LIBRA (Setyemrbe 23 – Oktubre 23)  Hindi puwedeng hindi matupad ang iyong mga pangarap dahil kung sakaling sa sarili mo ay hindi mo makuha, ang langit ang mismong kikilos para matupad ang iyong pangarap at para makamit mo ang iyong mga gusto sa buhay. Ganon kang kamahal ng nasa itaas, kaya ipagpatuloy mo lang ang pagiging madasalin at pagtulong sa kapwa lalo na sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan sa panahong itong laganap pa rin ang epedemiya ng Covid 19.  Mapalad na kulay ang tangerine. Masuwerteng numero 3,  12,  17, 27,  34, 42.   

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 21)  Hindi maganda ang hindi nakikinig sa opinyo ng kanyang mga kakilala. Kaya para hindi ka mabigo sa iyong buhay, buksan mo ang iyong tenga at makinig ka sa payo ng mga taong alam mong may maitutulong sa ‘yo. Mapalad na kulay ang gray. Masuwerteng numero  9, 14, 23, 27, 37, 45.

SAGITTARIUS (Nobyembre 22 – Disyembre 21) Ang may pakpak ay kailangang lumipad. May pangarap ka kaya kailangan mo ring lumipad. Ang iyong mga pangarap ang magdadala sa ‘yo sa iyong magandang kinabukasan at ito ay tiyak na tiyak mong makakamit. Mapalad na kulay ang purple. Masuwerteng numero 4, 8, 26, 31, 40, 42.

CAPRICORN – (Disyembre 22 – Enero 19) ) Hindi ka dapat magdamot lalo na ngayon dahil saan mo dadalhin ang mga biyaya at pagpapalang kaloob sa iyo ng langit? Hindi madamot sa iyo ang langit kaya wag kang magdamot sa iyong kapwa, upang tuloy-tuloy na bigyan ka ng galanteng mga biyaya at pagpapala ng langit. Mapalad ang kulay na black. Masuwerteng numero  7, 14, 23, 34, 43, 45.

AQUARIUS – (Enero 20 – Pebrero 18) Lalambot din ang damdamin ng isang kakilala na noon mo pa pinupuntiryang hingan ng tulong. Ngayon ka lumapit sa kanya, may positibong tugon ka ng makukuha. Mapalad na kulay ang orange.  Masuwerteng numero 6, 18, 25, 27, 39, 43.

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Bakit tinatakot mo ang sarili mo? Hindi mo ba alam na ang pagaalinlangan kahit kailan ay hindi nagbubunga ng pagbabago ng buhay papunta sa kaunlaran. Kaya magtiwala ka sa sarili mo, at makikita mo pagkatapos na pagkatapos ng suliranin ng mundo sa Covid 19, ang suwerte at magandang kapalaran ay tuloy-tuloy ng dumating sa iyong harapan.  Mapalad na kulay ang maroon. Masuwerteng numero 9, 13, 27,  31,  32, 44.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here