Online Horoscope Hunyo 28-2022

ARIES (Mar. 21-Apr. 19)

Maglalabasan ang mga taong inngit at kontrabeda sa buhay mo ngunit noon pa man ay itinakda na ang mangyayari. Habang kinokontra ka, tuloy-tuloy ka namang huhulugan ng langit ng iba’t ibang suwerte. Mapalad na kulay-purple masuweteng numero-8-10-24-29-34-35.

TAURUS (Apr. 20-May 20)Ipakita ang totoong ikaw. Wag mangamba na baka layuan o iwasan ka nila. Magugulat ka dahil pipilitin ng mga may magandang buhay na ikaw ay maging bahagi ng kanilang tagumpay. Mapalad na  kulay-pink. masuwerteng numero-7-14-25-34-42-45.

GEMINI (May 21-June 20)

Nagkalat ang mga walang iba gawain kundi ang magreklamo sa buhay at dumaing, Tanda mo lahat ng bagay kung dadaanin sa pagiging positibo at magsusumikap walang imposibleng hindi mo malampasan ang mga pagsubok na nakaatang sayo.

Mapalad na kulay-beige. masuwerteng numero-16-20-21-35-38-40.

CANCER (June 21-July 22)

Labanan mo ang iyong damdamin na maaari kang kang tangayin sa mga negatibong bagay. Ang anumang negatibo ay wala namang ibinubungang maganda sa kapalaran ng bawat tao. Mapalad na kulay-blue.masuweryeng numero-19-21-23-26-35-41.

LEO (July 23-Aug. 22)

Tuluyan kang iaangat ng langit,. Ibig sabihin, papataas ang iyong kapalaran. Huwag mong kalimutan na dapat palaging nakasayad sa lupa ang mga paa mo at wagmong hayaang mangibawbaw ang maging mapagmataas, Mapalad na kulay-black. masuwertng numero-5-11-18-26-29-32.

VIRGO (Aug. 23-Sept. 22)

Sinasabi ng iyong  kapalaran na ikaw ay dapat maging huwaran ng marami, lalo na sa pagpapakita ng wagas at dalisay na prinsipyo sa buhay. ngunit madali lang sayo dahil likas ito sa iyong pagkatao. Mapalad na kulay-violet. masywerteng numero-7-13-21-27-32-35.

LIBRA (Sept. 23-Oct. 22)

Huwag mong pakinggan ang mga payo na maglalayo sa iyo kung saan ka maligaya at masaya. Huwag kang tutulad sa kanila,Gawin mo ang bagay na masya ka at maligaya. Mapalad na kulay-peach. masuwerteng numero-4-18-20-26-27-31.

SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

 Sa araw na ito  at ang mga parating pa ay magagamit mo sa pagsisimula ng pagpapaganda sa iyong kinabukasan dahil nakatingin sayo ang mata ng pangit  Mapalad na kulay-red. masuwerteng numero-2-19-24-29-30-38.

SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21)

 Wag kang gumanti,dahil darating din ang mga araw kung kailan susuko sa iyo ang iyong mga lantad at lihim na kaaway. Mauunawaan nila na wala silang magagawa para bumagsak ka. Mapalad na kulay-lilac. masuwetreng numero17-23-33-36-41-46.

CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19)

 Kikilos ka na akala mo ay makukuha mo ang mga nais mo. ngunit ang mapasasaiyo ay ang dati mo pa gustong mangyari sa buhay mo, ngunit ito ay noon mo pa hiniling sa langi na ngayon nabigyang katuparan. Mapalad na  kulay-white. masuwerteng numero-5-11-14-26-34-38.

AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18)

Nakakatuwa ang kapalaran mo ngayon na nagsasabing, ang lahat ng iyong pagsisikap ay magbubunga na ngayon, Marapat lamang na magpasalamat ka sa nasa itaas. Mapalad na kulay-green. masuwerteng numero-15-25-28-30-36-37.

PISCES (Feb. 19-Mar. 20)

 Lumayo ka sa mga taong iyong kinakainisan kahit pa bahagi pa rin ng buhay mo. Hindi mo sila kayang alisin sa mundo, pero puwede mo silang layuan kahit sandali. Mapalad na kulay-yellow. masuwerteng numero-3-14-21-25-29-45.