Online Horoscope Agosto 6, 2022

ARIES (Mar. 21-Apr. 19)

 Kikilos ka na parang masaya kahit may lungkot sa puso mo. Sa pagkilos nang may saya, ang mga suwerte ay mag-uunahang dumapo sa iyo.  Mapalad kulay-beige. Masuwerteng numero11-17-20-26-33-39.

TAURUS (Apr. 20-May 20)  Sakyan mo lang ang agos ng kapalaran kahit sa totoo lang ay nakakanerbiyos ding sumakay sa agos ng buhay. Gayunman, lakasan mo ang iyong loob dahil dadalhin ka nito sa dulo ng iyong mga pangarap. Mapalad masuwerteng numero-1-7-13-21-33-36

GEMINI (May 21-June 20)  Nagmamadali na lalapit ang magbibigay sa iyo ng masarap na buhay. Ikaw ay nahaharap sa pakikipagsapalaran, gayunman, kakaibang saya at suwerte ang idudulot nito sa iyo kaya wagkang mangamba Mapalad kulay-black. masuwetreng numero -5-8-15-28-33-40

CANCER (June 21-July 22)  Malambot ang damdamin mo ngayon, kaya mas malakas ang likas mong gayuma. Darating sa buhay mo ang napakalaking suwerte na hinding hindi mo inaasahan. Mapalad na kulay-violet. masuwetreng numero -13-21-28-30-33-41.

LEO (July 23-Aug. 22)

Madali kang maisahan ngayon dahil mahina ka sa magpapakita sa iyo ng pagtingin na ang layunin lang naman ay hingan ka ng pabor okay magbigay ngunit alamin kung karapat dapat ba ang taong pagbibigyan. Mapalad  kulay-peach. masuwetreng-1-17-24-28-38-39.

VIRGO (Aug. 23-Sept. 22)  Nagpasya ang langit na hahayaan na lang ang mga kahinaan mo. Kaya ikaw ay bagong tao na may mga bago at sariwa ring kapalaran na tiyak mong ikakatuwa. Mapalad na  kulay-red. Masuwerteng numero-14-23-32-38-40-42.

LIBRA (Sept. 23-Oct. 22)  Nakakatuwa ang mga pangyayari sa iyong harapan dahil ang mapanghusga ay makaranas ng kamalasan ikaw naman ay patuloy na suwertihin Mapalad na kulay-burgundy. masuwertng  numero-7-10-15-26-34-42.

SCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)  Kakapusin sa oras ang mga lihim mong kaaway dahil ang hinahadlangan nila na ‘wag kang suwertehin ay hindi mangyayari. Sa halip, habang sila ay humahadlang, lalo kang susuwertehin at pagpapalain ng nasa itaas. Mapalad na kulay-white. masuwerteng numero-12-20-22-29-30-31.

SAGITTARIUS (Nov. 22-Dec. 21) -Magbubunga ang pagsisikap mo at bukod sa mga ito, tatanggap ka pa ng regalo mula sa langit na nakalaan sa mga taong may pangarap sa buhay.  Mapalad na  kulay-green.masuwerteng numero-15-21-24-28-30-35.

CAPRICORN (Dec. 22-Jan. 19)  Kahit nag-aalinlangan ka, tuloy pa rin ang magagandang kapalaran na para sa iyo dahil noon pa man, nakatakdang dumating sa araw na ito ang iyong mga suwerte. Mapalad na kulay yellow masuweteng numero-19-23-26-30-41-42.

AQUARIUS (Jan. 20-Feb. 18)  Dahil kinikilala at inaamin mong mahina ka, langit ang magbabantay sa iyo at bibigyan ka ng proteksiyon sa mga may masamang motibo at negatibong pangyayari. Kasabay nito ang pagdating ng mga suwerte. Mapalad na  kulay-purple.  masuwerteng numero-17-26-27-39-40-42.

PISCES (Feb. 19-Mar. 20)  Hinahanap ka ng mga suwerteng inutusan ng langit na dumapo sa iyo. At kahit magtago ka, hindi sila titigil hangga’t hindi nila natutupad ang kanilang misyon na ikaw ay bigyan ng malaking suwerte at kakaibang kaligayahan. Mapalad na kulay-pink. masuwerteng numero -7-10-16-22-28-37.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here