Oktubre 7, Kaarawan Horoscope

96

Libras ipinanganak noong Oktubre 7 ay kailangang lumabas mula sa kanilang emosyonal na proteksiyon  upang matugunan ang kanilang tadhana. Sila ay may isang malakas na pilosopiya baluktot, na madalas nilang ipahayag sa pamamagitan ng mga gawaing pangkawanggawa. Dahil sa kanilang ugali na maging moody sa okasyon, kailangan nilang makibahagi sa magaan at mapagtibay na mga aktibidad.

Mga Kaibigan at Lovers

Oktubre 7 bihirang ipakita ng mga indibiduwal ang lahat ng aspeto ng kanilang likas na katangian sa sinumang tao. Hindi ito mali kundi dahil hindi sila sigurado sa kanilang damdamin. Maaaring mahirap din para sa kanila na maging tapat sa isang iniibig maliban kung pakiramdam nila ay walang kapantay na pagiging malapit nila dito. Naghahanap sila ng soulmate, hindi lamang isang kapareha.

Mga Anak at Pamilya

Oktubre 7 mga katutubo ang humahango ng lakas mula sa kanilang paglaki. Marami sa kanilang mga humanitarian na naglalayong magkaroon ng batayan sa paraan ng paglaki nila. Kapag sila ay naging mga magulang, sabik silang ihayag ang mga aspeto ng buhay na maaaring hindi napapansin – pagtuturo sa kanilang mga kabataan tungkol sa pagkahabag at pagmamalasakit.

Kalusugan

Dahil sa kanilang matinding pag-aalala para sa kapaligiran, madalas mamuhay ang mga tao sa green livestyle.Oktubre 7. Maaari  mas gustong nilang lumakad sa halip na magmaneho o kumain ng organic na mga produkto. Ang kanilang katapatan sa mga sanhi ay maaaring humantong sa emotional exhaustion. Ang pagnininilay ay tumutulong upang muling mabawi ang kanilang enerhiya.

Karera at Pananalapi

Oktubre 7 kalalakihan at kababaihan ay nakatuon sa mga karera na nagpapahintulot sa kanila na mag-access sa pampublikong opinyon. Hindi sila materyalista, subalit may kakayahan silang pahalagahan ang magagawa nila, lalo na sa mga taong mas kapus-palad.

Mga Pangarap at Mithiin

Hangad ng kalalakihan at kababaihan na gamitin ang impluwensyang mayroon sila para tulungan ang iba. Bagama’t ang kanilang mga opinyon ay kadalasang matindi, mayroon silang katapatan at dedikasyon na gumawa ng kaibahan. Alam nila kung gaano kahirap balansehin ang personal at propesyonal na mga responsibilidad, at sinisikap nilang gumawa ng masayang kaganapan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here