NUMEROLOGY #6

Malungkot ka ba? Nagsaya ka na pero ganun pa rin may nadadama ka pa ring lungkot sa iyong buhay. At namasyal ka at nagpunta sa magagandang lugar pero  wala pa rin ang lungkot ay nasa saiyo pa rin.

 

     Gusto mo bang bigyang wakas na ang  nadadama mong  kalungkutan? Narito ang epektibong solusyon gamit ang Numerology.

 

     Lahat ng bagay ay may Numero ,ito mismo ang nasusulat  sa Sagradong Aklat na sinabi ni Lord Jesus na ang lahat ay may bilang or numero.

   At dahil ang lahat ay may numero ang “saya” ay may numero  din dahil nga ang sabi “ang lahat ay may numero.”

 

    At ang numero ng “saya” ay  Numero One or 01 ang katumbas. At numeronhg One or 01 ay numero ng The Sun. Kaya nga ang mismong salitang “sunny: na sa wikang Tagalog ay “masaya”  ay mula mismo sa  salitang Sun.

 

       Kaya  ang kalungkutan ng tao at kung gusto niyang siya ay magkaroon ng sunny personality ang solusyon ay ang lagyan niya ang buhay niya ng Numerong One or 01.

     Paano? Una , alamin muna kung sino-sino ang mga taong may bitbit na Numerong One

1)     Siya ay ang isinilang sa mismong petsa na ika -01,10,19 at 28. Dahil ang mga nabanggit

na numero ay  tinatawag na mga numero ng Uno. Kaya sila rin ay tinatawag na mga Taong Uno.

2)      Ang mga isinilang sa zodiac sign na Leo ay mga Taong Uno rin dahil tulad ng nasabi na

may numero ang lahat ng bagay at ang numero ng zodiac sign na Leo ay Numero Uno.

3)      Dahil may numero ang lahat ng bagay ang mga taong maraming nunal sa face ay mga

 

Taong Uno rin.

 

Kaya  hindi naman mahirap bigyang solusyon ang  paano lalabanan ang lungkot dahil tulad ng nasabi na “lagyan mo ng Numero Uno” ang buhay mo at ikaw ay sure na sure na sasaya.

 

      Sinasabing  lumapat ka ng bahay o tirahan ng mabago ang iyong buhay na para na rin sinabing kapag nag-iba ka ng tirahan , sa saiyo ang masayang buhay.

 

    Kaya para masolusyunan ang lungkot subukang tumira sa mga adres na ang numero ng bahay ay Numero Uno. Bukod sa nasabi na sa itaas na mga numerong Uno ang mga bilang na  190, 208, 307 , 406 at iba pa na kapag  sinuma o  pinagsama-sama  na ang  kukunin ay single digit ang resulta ay Numero Uno.

 

     Haliwbawa , ang numerong  190 ay  1 + 9+0 kaya maging 19 at ang 1+ 9 ay magiging 10 at ang 1+0 ay magiging 1 or One.

 

       Ganundin sa numerong   208 na kapag ginawang single digit  ito rin ay  magiging One. The same din ang  sa  307 at  406 at ang iba pang tinatawag na compound numbers na ang kauuwian ay  Numerong One.

 

   Muli, may numero ang lahat ng bagay. Ito ay isang Batas ng Kapalaran na ang nagdikta ay ang mismong si God, kaya nga kung ito ay kukuwestiyinin ang  kinukuwenstiyon ay si God at kung ito ayu papasinungalingan at sasabihin ito ay hindi totoo , para na ring sinabi si God ay  Diyos na sinungaling.

 

        Kaya  mahirap mang tanggapin o hindi man madaling  paniwaalan  mas magandang  sundin ang sinabi na “may numero ang lahat ng bagay. At dahil nga may numero ang lahat ng bagay ang numero ng kulay na Yellow ay Numero One or 01.

 

      Gusto mo bang sumaya ,  magsuot ka ng kulay na yellow ! Gusto mo bang

 malaman kung ito ay totoo, bakit  hindi mo subukan?  Try it and see the result ! Sure na sure na kapag sinakyan mo ang hiwaga ng kulay na Yellow ang buhay mo ay tiyak na sasaya. 

 

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

More Numerology

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here