NUMEROLOGY 4 NI SENOR SOCRATES MAGNUS

Sa pagpaptuloy , ang kasaysayan ng  Salvation na ginawa ni Lord Jesus ay  makikitang  ang kapanyarihan ng mga numero ay nalantad.

    Hinintay muna ni Jesus ang kanyang ika -30 years of age para simulan ang pagliligtas kaya ang kanyang ginnamit numero ay ang 3 na nangangahulugan ng power and authority. Kaya nga ang numerong 3 ay paulit-ulit na lumalabas sa kasaysayan ni Kristo.

   Tulad ng tatlong  taon lang siya nangaral  or  3 years lang ang time na isinagawa niya ang Salvation  dahil  siya ay 33  years of age ng  ipako sa Banal na Krus.

   Hinintay din niya ang ika -3 oras ,kumbaga, alas tres ng hapon siya nalagutan ng hininga.

   At  sa ikatlong araw or e days after , siya ay muling nabuhay.

    Kaya sobrang malinaw na malinaw na ang Numerology ay isang katotohanan na maging si Lord Jesus ay ginamit ang mga numero para maisagawa ang The Salvation.

   Hindi naman  dito natapos ang  paggamit ng Numerology sa kasaysayan ng tao , ni God at ng mundo . Dahil ayon na rin sa Banal na Kasulatan , pagtapos na makita ni Satanas na siya ay natalo, inisip niya kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagkatalo.

   Sa kanyang malalim na pag-aanalisa sa tunay na nangyari, nasumpungan niya ang  lihim na dahilan kung bakit siya ay naging talunan. Nakita niya ang katotohanan na ang tumalo lang pala sa kanya ang mga paggamit ng Numerology.

   Kaya si Satanas ay sumigaw ng malakas na dinig na dinig sa buoang  sansinukob na ang  hanggang sa ngayon ang sigaw ni Satanas ay umaalingawmngaw na ang kanyang isisigaw  ay sa kanyang pagbabalik siya ay gagamit na rin ng kapangyarihan ng numero.

   Kung si Jesus ay  numerong 3 ang ginamit sa The Salvation,  ano naman kaya ang numerong gagamitin ni Satanas?

  Sino kaya ang Huhula?  Kung sabagay,  hindi naman na kailangan hulaan pa dahil lahat naman ay nakakaalam na na ang numero  ni Satanas sa kanyang pagbabalik  para muling sagupain ang Banal Na Kapangyarihan sa tinatawag na darating na Huling Digmaan ng panig ng  mabuti laban sa panig ng masama ay ang numerong 666.

       Ang Huling Digmaan na kung mas lalong kilala sa tawag na  The Armegedon ay  sa totoo lang ay paglalabanan lang naman ng mga numero. Sino kaya ang mananalo? Gagamitin pa rin kaya ni Lord Jesus ang numerong  3?O siya sa  kanilang Final Battle ni Satanas ay may bitbit na bagong nimero?

  Sa tao , hindi naman na kailangan pang makisali sa labanan ng mga powerful na  ang kapanguarihan ay  hindi masukat-sukat. Ang mahalaga lang naman ay ang tanong na kung si Jesus at Si Satanas ay gumagamit ng mga numero bakit ang tao ay  hindi pwedeng gumamit din ng numero kaya  masasabing sila lang ba ang may karapatan?

   Hindi  ! Ah! Pwedeng-pwede rin gumamit ang tao ng mga numero para siay ay  magtagumpay sa kanyang buhay, para sa katuparan ng kanyang mga pangarap,para makuhan niya ang guisto niya at para siya ay lumigaya.

   Sa ganyang mga kadihilanan, inaanyayahan natin ang lahat na  gamitin ang kanya-kanyang numuro  dahil tulad ng nasabi na ang tao ay may karapatan din naman na gumamit ng kaalaman mula sa Numerology.

   Pero paano gagamitin ang mga numero ng bawat tao? Ito ang ating pag-uusapan sa susunod na isyu.

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here