NUMEROLOGY 20 BY SENYOR SOCRATES MAGNUS

0
355
Sir GOVINDA JEREMAYA

Sir GOVINDA JEREMAYA

Founding Chairman- The Society For The Study Of  Hidden And Forbidden Knowlegdes
Founder- Govinda Jeramaya School For Mystic Arts and Science
Sir GOVINDA JEREMAYA

Latest posts by Sir GOVINDA JEREMAYA (see all)

  “Where Are You Now? Are you lucky at your  very own place ?” 

 

      Sa nakaran para mabilisang malaman ng bawat isa ang sistema sa Numerology sa paano malaman ang numero ng ilang lugar ibinahagi natin ang simpleng paraan.

     Ngayon naman  ang bawat  barangay , bayan, siyudad at provinces  ay may  kanya –kayang street at numbers  ng house na tatapatan natin ng numero.

     Madali lang , as in, hindi naman talaga mahirap. Sundin lang ang mga step by step na ating ibabahagi.

       123 Rizal Avenue, Sta Cruz ,Manila. Ito ang addres na ating pag-aaralan sa ngayon;

       Ang numbers ng address na 123 ay yon din mismo ang gagamiting mga numero. Na ang  katumbas ng 123 ay numerong  6.

       Ang para sa “Rizal” naman ay   9 para sa R ; 9 para sa I ; 8 para sa Z ; 1 para sa A ; 3 para sa L. Kaya ang  9 , 9, 8 ,1 ,3  ay 30 . at ang  3 and o ay 3 na numero ng “Rizal.”

      Para sa “Avenue” , 1 para sa A ; 4 para sa V ; 5 para sa E ;  5 para sa N ; 3 para sa U ;  5 para sa E. kaya ang   “Avenue” ay may numerong  1, 4, 5, 5, 3 ,5 na katumbas ng  23. At ang  2 and 3 ay 5 kaya ang “Avenue” ay may numerong  5.

   Para sa “ Sta Cruz” , 1 para sa S ; 2para sa T ; 1 para sa A ; 3 para sa C ; 9 para sa R ; 3para sa U ; 8 para sa Z. Kaya ang “Sta Cruz” ay may numerong   1, 2, 1, 3,   9, 3 . 8. At ito ay  27; at ang  27 ay  2 at 7 kaya ang numero ng “Sta Cruz” ay  9.

   Para sa “ Manila”, 4 para sa M ; 1 para sa A ; 5 para sa N ; 9 para sa I ; 3para sa L ;  1 para sa A. kaya ang mga numero  ay  4, 1, 5, 9 , 3 , 1. Kaya  23 at ang 23 ay  5 na numerong ng “Manila.”.

    Kaya ang  6 para sa numbers ng adres na 123 at ang   3 para sa Rizal at ang  5 para sa Avenue at ang 9 para sa Sta Cruz at ang  5 para sa Manila ay   6 , 3, 5, 9 ,5 na ang katumbas ay  28. At ang  28 ay 2 at  8 na 10 ang katapat at ang  1 at 0 ay  numerong  1.

   Kaya ang  address na 123 ,Rizal Avenue,Sta Cruz ,Manila ay  may numerology na numerong 1 . Na ang numerong 1 ay sinisimbolo mismo ng “suwerte” , na tulad ng mga taong kung tawagin ay Taong Uno na masuwerte ang address na 123 ,Rizal Avenue ,Sta Cruz ,Manila ay address din na “masuwerte.”

     Kaya kung gusto mong malaman kung anong lugar mo ay masuwerte o hindi , try mo ang numerology.

   Kung gusto mong malaman kung ano ang iyong magiging kapalaran sa address na iyong titirhan o kasalukuyang tirahan , gamitin mo ang numerology.

     Simple lang ,as in, talagang madali lang. Kukunin mo lang ang mga numero sa larawan na ating nilakip at yon na alam muna  agad-agad ang  numero ng isang  lugar o address.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here