NUMEROLOGY 18 BY SENYOR SOCRATES MAGNUS

“What Your Name Tells About You”

      Ang bawat  name ng tao ay may kapalaran dapat niyang malaman . Iba ang may kaalaman kaysa sa walang alam kaya kung alam mo ang  kahulugan ng name mo ,higit sa lahat ay mauunawaan mo ang sarili mo.

     “Know Your Self!” ito ang numero unong pormula  ng Success. Kaya marapat lamang na alam mo ang kahulugan ng iyong pangalan.

       Kung ang name na gamit mo ay  RODRIGO CASTRO  ang kapalaran mo ay  malalaman mo  gamit ang numerology na ang bawat letra ng pangalan ay may katapat na numero.

 

  Kaya ang Rodrigo ay may numerong  9 , 6, 4, 9, 9 ,7 at 6; at ang  Castro ay  may numerong  3,1,1,2,9 at 6.

  Kaya ang   9 , 6, 4, 9, 9 ,7 at 6 ,para sa Rodrigo ay ay  50 at ang  50 ay 5 ang numero.

  At ang para sa Castro na  3,1,1,2,9 at 6 ay 22 at ang  22 ay numerong  4.

  At ang numero ng Rodrigo na  5 at ang numero ng Castro na 4 ay   5 at  4 at katumabas ng  numerong 9.

  At ang Taong Nueve ay may kapalarang “Ang Pananalo Ay Kakambal Ng Pakikipaglaban.” Kaya ginagarantiyan na kapag hinarap niya ang mga hamon ng kanyang kapalaran, siya ay  magwawagi at magtatagumpay.

    Ang may pangalang  Maria Corazon Reyes ay may numerong 4 , 1, 9 , 9 at 1 para sa Maria.

At 3, 6, 9, 1, 8, 6, ar 5 para sa Corazon . at 9, 5, 7 , 5, at 1 para sa Reyes.

Kaya ang  4 , 1, 9 , 9 ,1 para sa Maria ay 24. Kaya ang 3, 6, 9, 1, 8, 6, 5 para sa Corazon ay 38. Kaya ang 9, 5, 7 , 5, 1 para sa Reyes ay 27. Ang  24 , 38 at  27 ay 89. At ang  8 at 9 ay  numerong  8. 

    Ang mga tinatawag na Taong Otso ay daraan sa maraming pagsubok magkaganunman , lahat ng pagsubok na lalagay sa kanilang harapan ay tiyak na tiyak na kanilang malalagpasan.

      Simple lang ay hindi naman mahirap ang numerology ng  mga pangalan ng  tao, dahil ang bawat letra ay may katapat na numero. Kaya nga kung ano ang name mo , iyo ang mismong kapalaran mo.

  Sa ngayon sobrang makabago ang panahon, ang mga tao ay nagsisigamit ng iba’t-ibang pangalan na tulad ng nasabi na may may  katumbas ding kapalaran kaya nga kung ang mapipili ng tao na name na gusto niyang gamitin, mabuting alamin muna niya ang  kahulugan ng sa ganun ay masunod niya ang pinakanumerong unong  susi ng tagumpay na “Know Your Self” gamit ang numerology.

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

More Numerology

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here