NUMEROLOGY 17 BY SENYOR SOCRATES MAGNUS

  “ A Name Can Tell  What The Futuee Brings.”

   Sa nakaraan , itinuro natin ang paano malalaman ang  mga nuemro ng bawat pangalan. At ang bawat pangalan ay may kapalarang  naghihintay.

      Kaya kung ano ang tawag saiyo o kung ano ang name na itinatawag saiyo , malalaman mo kung ano ang  magiging buhay mo.

    Tinatawag ka ba sa name na  “TINTIN” ano kaya ang magiging kapalaran mo? Muli,gamit ang Numerology , ang TINTIN ay  2 para sa T ; at  9 para sa I; at 5 para sa N; at 2 para sa T ; at 9 para sa I ;at  5 para sa N. Kaya ang   2 at 9 at  5 at  2 at 9 at 5 ay 32. At ang   3 at  2 ay 5.

     Nasabi na rin natin sa nakaraan na ang mga taong ang numero ay  5 ay bagay na bagay sa pagnenegosyo at sila ay magsisiyaman sa negosyo at hindi sa pamamasukan.

      Kilala ka ba sa tawag na  “ MITCHIE?” Ang numero mo ay  4 para sa M ; at 9 para sa I;  at 2 para sa T  at    3 para sa C: at 8 para sa H; At  9 para sa I:  at 5 para sa E.  Kaya ang   4 at  9 at 2 at  3 at 8 at 9 at 5 ay may katumbas na numerong  40  at ang  4at 0 ay  may numerong  4. Kaya ang numero ni MITCHIE ay 4.

  At ang sinumang taong tinatawag na Taong Kwaqtro tulad mismo ni MITCHIE ay nagtataglay ng kakayahan pagandahin ang anumang bagay o pangyayari na gusto niya gumanda , o gumanda pa kaysa sa dati. Kaya tinitiyak na si MITCHIE ay kayang –kaya niyang pagandahin ang kanyang buhay at kaya rin niyang pagandahin ang life ng sinumang gusto niyang gumanda ang kapalaran.

       Ano ba ang tawag saiyo ng mga nakakakilala saiyo?  Kaya ang kapalaran mo ay nakakapit mismo sa tawag saiyo.

       Dahil  dito , pag-aralan mo ang sarili mong numerology  na batay sa iyong pangalan. At kung ano ang gusto mong kapalaran mo , itugma sa numero na katumbas ng pangalan mo.

      Ito na ang hihintay ng marami ang kaalama na pwedeng magpabago ng buhay ng isang tao. Sa Numerology lamang nagkakaroon ng katuparan ang  madalas na binabanggit ng  karamihan na kung ano ang  gusto ko, iyon mismo ang magiging kapalaran ko.

    Ito ang espesyal na kaalaman na ang motto in life ay ang  “Ako ang gagawa ng kapalaran.” Dahil ang paniwala ng  mga nagsasabi ng ganun ay “ I AM THE MASTER OF MY OWN DESTINY.”

   Pero kailangan para mangyari ang ganun dapat na gamitin ang numerology sa buhay ng isang tao ng sa hindi siya mapahiya sa kanyang sarili at sa kanyang  kapwa dahil ang mga nabigo  ang pangarap ay makikitang nagkakamot ng ulo at ang yakap-yakap ay ang masaklap niyang  kapalaran.

   Narito muli ang bawat letar at ang katapat na numero;

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here