Nang Ika’y Maging Palalo

Nilalang ka niya sa Kanyang larawan

At totoong nagalak Siyang mainam

Ngunit sa bandang huli’y nagdamdam

Nanibugho ng buong panambitan

Ikaw na ginawang mataas

Kaysa ibang mga nilalang

Subalit ika’y nakalimot… namusong

Kabigua’y sa Kanya ibinunton

Ang kasalana’y nagpakubli ng Kanyang mukha

At nagtakip ng Kanyang pandinig

Upang ikaw ay matutong tumawag… makinig

Humingi at magpasalamat

Ngunit, ika’y naging manhid

At hindi Siya pinakinggan

Pinipighati mo Siyang lubusan

Sa iyong labis na kapalaluan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here