Nag-aalborotong Bulkan Sa Panaginip

Kung ang pag-aalboroto ng isang bulkan ay nagdudulot ng hindi maganda para sa atin, kapag ito ay nag-alboroto sa iyong panaginip, hindi rin maganda ang senyales nito para sa katotohanan ng iyong buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng iba’t-ibang emosyon na dahilan para maging mailap sa’yo ang katahimikan at kapayapaan ng isip. Kabilang sa mga emosyon na ito ang galit, pangamba, pagdududa at labis na pagkainggit. Posibleng isa sa mga ito ang iyong kakaharapin kaya nakita mo sa iyong panaginip ang isang nag-aalborotong bulkan.

Galit- Mahihirapan kang magkontrol ng sarili mong galit. Masyadong makapangyarihan ang emosyon na ito para sa’yo na kayang mangibabaw kaysa sa kabutihan ng iyong loob. Maaaring isang malapit sa iyong puso ang maging dahilan ng galit na ito kung kayat tulad sa isang bulkan na matagal na nanahimik, mauubos ang iyong pagtitimpi at ikaw ay sasabog.

Pangamba- Ang nag-aaborotong bulkan sa iyong panaginip ay maaari ring simbolo ng iyong matinding pangamba. Maaaring ikaw ay may kinatatakutan ng sobra na hindi nagpapatahimik sa iyong kalooban. To the point na mararanasan mo ang hirap sa pagtulog, pagkain at pagkabalisa.

Pagdududa- Ito ay pwedeng sa sarili mong kakayahan at pwede rin namang sa ibang tao. Isang simpleng pagdududa na may malaking epekto sa iyong buhay.Maari rin nitong baguhin ang kasalukuyan mong sitwasyon ngayon. Kaya ang maliit na pagdududang umuusbong sa iyong puso at isipan, sa umpisa pa lang ay dapat mo nang solusyunan.

Inggit- Ang labis na pagkainggit kapag pumuno sa iyong damdamin, hindi magtatagal at ito ay iyong mapakakawalan sa sinasadya man o hindi sinasadyang pagkakataon. Saan mang anggulo tingnan at saan mang paraan ito daanin ay wala itong buting maidudulot sa’yo. Dahil ang inggit ay hindi magandang damdamin na mag-uudyok sa’yong gumawa ng hindi kanais nais na desisyon.

Ang ating panaginip ay maaaring isang paalala at isang babala. Gamitin natin ito para higit na mapagbuti ang ating buhay. Pakaisipin natin ang mensaheng hatid nito.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here