Mula ito sa Banal na Kasulatan… DAHILAN KAYA TAYO NANANAGINIP, ALAMIN!

2
712
Maestro Honorio Ong

Maestro Honorio Ong

Si Maestro Honorio Ong ay tubong Bulacan. Anak ng mag-asawang Ka Talia at Kapitan Sucing. Bunso at pinakaguwapo sa sampung magkakapatid. Nagtapos ng Bachelor of Science ,Major in Clinical Psychologysa Far Eastern University, Sampaloc, Manila. Sa University ring ito nag-aral at kumuha ng Master of Arts in Clinical Psychology.
Maestro Honorio Ong

Dream Interpretation Isyu # 26

Ituloy na natin ang pag-aanalisa ng mga panaginip na naitala mismo sa Bibliya at kung paano ito binibigyang kahulugan.

Sa pagkakataong ito dadako na tayo sa mga panaginip na matatagpuan sa Bagong Tipan.

Tatalakayin natin ngayon ang Tatlong Panaginip ni Jose. Sa nasabing mga panaginip, kinakausap mismo si Jose ng anghel ng Diyos upang siya ay bigyang babala at kung ano ang nararapat niyang gawin.

Ang Unang Panaginip ni Jose

Sa Mateo 1:18-25 mababasa ang ganito:

“Ito ang naganap nang ipanganak si Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda nang magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nabuntis na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria nang palihim. 

Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.

Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, “Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin itong Emmanuel” (ang kahulugan nito’y “Kasama natin ang Diyos”).

Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon . Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol.”

Ang Ikalawang Panaginip ni Jose

Sa Mateo 2:13-15 mababasa ang ganito,

Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, “Bumangon ka’t dalhin mo agad sa Egipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hangga’t hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin.

Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Egipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta: “Tinawag ko ang aking anak mula sa Egipto.

Ang Ikatlong Panaginip ni Jose

Sa Mateo 2:20-23 mababasa ang ganito:

Sinabi sa kanya ng anghel, “Bumangon ka. Dalhin mo na sa Israel ang iyong mag-ina sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata.” Kaya’t bumangon nga si Jose at dinala sa Israel ang kanyang mag-ina.

Ngunit nang mabalitaan niyang naghahari sa Judea si Arquelao na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon. At dahil binigyan siya ng babala sa kanyang panaginip, sila ay tumuloy sa Galilea, at doon nanirahan sa bayan ng Nazaret. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta: “Siya’y tatawaging Nazareno.

Sa tatlong panaginip ni Joses na binanggit na sa itaas, mapapansin ang mga panaginip ay may kaugnayan sa “prophetic dreams’. Kung saan, dahil matuwid na tao si Jose at pinapatnubayan siya ng Diyos, lagi siyang nananaginip at sa kanyang panaginip, inilalahad mismo ng angel ng Diyos ang kanyang mga dapat gawin para sa kaligtasan ng kanyang mag-iina, sa partikular ni Maria na kanyang asawa at ni Jesus na kanyang anak.

Ito naman ang sabi ng Bibliya kung bakit nanaginip ang mga tao

Samantala mapapaisip ka, kung ano nga ba ang sinasabi ng Bibliya kung bakit nanaginip ang tao lalo na sa panahong ito na tinatawag ng ilan na “panahon ng mga huling araw”?

Ano nga ba ang sabi ng Biblya kung bakit nanaginip ang tao?

Sa Joel 2:18 mababasa ang ganito:

Pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao:

   ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki’t babae ang aking mga mensahe.

   Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki,

   at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki.

Ganito rin ang mababasa sa Mga Gawa 2:17

Ito ang gagawin ko sa mga huling araw,’ sabi ng Diyos,

‘Ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao;

   ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe.

Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain,

   at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip.

Ito ang dahilan kung bakit tayo na nanaginip kung ang Bibliya o Banal na Kasulatan ang tatanungin, “nanaginip tayo upang ipahayag natin ang mensahe ng Diyos.”

 

(Sa mga gustong magpa-interpret ng panaginip o upang mabigyang kahulugan ang inyong panaginip. Mag-message lamang po or mag-comment sa ilalim ng artikulong ito. I-scroll down ninyo ang cursor, sa ibaba, mababasa ang LEAVE A REPLY,Comment: Dyan nyo po isulat ang buong detalye ng inyong panaginip. Libre at walang bayad, buong puso po namin kayong paglilingkuran. Maraming salamat po! – MHO)

Gusto mo bang matunghayan ang iba pang mga pagtalakay ni Maestro Honorio Ong tungkol sa panaginip at matutong mag-interpret ng sarili mong panaginip? Maaari din kayong magtanong “online” sa kahulugan ng inyong mga panaginip. Walang bayad namin kayong paglilingkuran. Manatili at lagi lamang sumubaybay sa pang-araw-araw niyang kolum dito lang sa Philippineone.

Exclusive:

Dream Interpretation Online

Ang Sikreto ng iyong Panaginip

ni Maestro Honorio Ong

 

2 COMMENTS

  1. Hi po, ano kaya ang ibig sabihin ng aking panaginip na nagupdate ako ng passbook sa Banko , tpos may tsokolateng bilog na medyo mamahalin ako nakita na pinang gigive-away, humihingi ako at binigyan ako ng marami bago umalis,at napagtanto ko na 1,036,000 pala ang nakalagay sa passbook.
    Hope sa pagreply ninyo ay makareceive ako ng email., salamat po and Godbless

  2. Hi po..ask ko lang po kung anung ibig sabihin ng panaginip ko na tumawid po ako sa sirang tulay.pero paglingon ko po ay buo.at pagkatapos ko po makatawid.tumalon talon po ako sa mga bubong ng mga bahay.at nalagpasan ko rin.at naka abot daw po ako sa asawa ko at ibinigay ko po ang dala kong pagkain para sa kanya nakaputi po ang suot na t shirt ng asawa ko.at ang sabi ng mga kasamahan nya ayan na pala ang pagkain mo.naka abot sa oras ng pagkain nila.pero sa iang banda ng aking panaginip may isang babae na nakasuot na salamin sa mata.nakaharap po sya sa isang santo ng nasareno.tinitigan po nya ako ng masama.at pumasok po yung babae.sa isang kuwarto na may isang kama.pero nung nakatayo na po sya.biglangmay isang napakaling liwanag ang tumapat po sa at bigla po syang nasunog at nagliliyab na apoy na habang umaapoy ng malakas naghugis mukha ng demonyo ang apoy.at bigla pong umulan at nawala na po yung hugis demonyong apoy pati po yung babae ay naglaho.kaming mag asaw ay nakatingin lang at napayakap po ako sa asawa ko.sa ngayon po ay hiwalay po kami at nagsasama po sila ng babae nya may dalawang anak po yung babae.at may anak po kami ng live in partner ko.5 lima.23 years po kami nagsama.wala pa po taon ang paghihiwalay nami.sana mbigyan linaw po at kahulugan ng panaginip ko..maraming salamat po…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here