Money Magnet. Subukan at kamtin ang suwerte dadating

Gawin lamang ito kung kayo ay may buong paniniwala sa mga pampasuwerte ngunit kung wala wag na pong mag sayang ng panahon at oras.

Gawin ito ng  huwebes ng gabi kahit ano pong oras gabi. Kumuha ng pera na papel kahit magkano bente singkuwenta o isang daan bahala ka.

Kailangan din natin ng baso lagyan ito ng tubig.Ilubog ang hintuturo mula sa iyong dominant hand kamay na ginagamit pansulat sa baso na may tubig at ipahid sa perang papel ang ganito: ayan limang beses na guhit patayo,pagkatapos lagyan ang mga guhit ng cinnamon powder hanggang sa matuyo ang ipinahid na tubig.Dasalan at i-activate ang pera halimbawang dasal: inactivate ko ang perang ito para magdala sa akin ng swerte, kaginhawaan,at kayamanan na magsidatingan sa akin at sa buong pamilya. Pagkatapos ay tupiin na ang perang papel ng apat na beses. papasok po ang tupi ng papel saka ilagay sa  iyong pitaka.

Gawin po ito isang beses sa isang buwan .Kung my matanggap na biyaya,at maari nang gastusin ang pera.