MISTERYO TUNGKOL SA AGARTHA: Ang Sibilisasyon sa Ilalim ng Lupa (Ika-3 Bahagi)

Ravenson Biason

Ravenson Biason:Writer/Novelist/ Blogger/ Artist/ Composer/Cartoonist
Ravenson Biason

Latest posts by Ravenson Biason (see all)

Atin pong ipagpapatuloy ang naiwan nating talakayin noong nakakaraang labas tungkol sa misteryo ng Hollow Earth o Agartha. Lubhang mahirap paniwalaan ng ilan ang tungkol dito at marahil ay maligaw at mabuhol ang utak ng ilan sa kaiisip.

Pinag-aralan na rin ni Dr. Joshua David Stone ang tungkol dito. Para sa kanya, ang Agratha nga ay isang sibilisasyon sa gitna ng kaloob-looban ng mundo o ng inner earth. Ayon sa mga Buddhists , ang pag-iral ng naturang sibilisasyon ay totoo at naniniwala sila rito. Dito umano naninirahan ang super race sa earth nagtutungo sa ibabaw ng mundo upang tingnan ang mga pagbabago sa mga tao.

Naniniwala rin sila na ang naturang subterranean world ay mayroong milyong inhabitants at mga lungsod na ang kapitolyo ay ang siyudad ng Shamballa. Ang mga pinuno ng naturang sibilisasyon ay sinasabing nagbibigay ng payo at kautusan sa Dalai Lama sa Tibet. Ang mensahe umano ng tinatawag na master sa Dalai Lama ay ipinaaabot sa pamamagitan ng mga sikretong tunnels.

Ang pamosong Russian Channel na ‘Nicholas Roerich’ na siya umanong istasyon na doon ipinadadala ang mga mensahe. Ang pook ng ‘El Morya’ na sinabing siya ring ‘Lhasa’ na kapitolyo ng Tibet ay konektado sa mga lagusan ng inner earth na ‘Shamballa’. Ang pintuan ng naturang tunnel ay pinaniniwalang nakakonekta sa secret chambers sa base ng Great Pyramid sa Giza at sa Agartha.

Isa pa sa mga taong nakarating umano sa sa Inner Earth ay ang Norwegian na si Olaf Jansen na ang kanyang karanasan ditto ay naitala sa librong “ The Smoky God”  na isinulat naman ni Willis George Emerson. Ang terminong Smokey God ay tumutukoy sa central sun o araw sa loob ng naturang pook. Mas maliwanag umano ng sikat nito kaysa haring araw, kaya lamang ay nababalutan ito ng makapal na hamog sa paligid nito.

Ang naturang libro ay tumatalakay sa isang ‘Noarse father’ at ng kanyang anak na lalaki na nangingisda. Na ang windstorm ang nagdala sa kanila sa kanila sa polar opening patungo sa loob ngh inner earth. Ito ay nailathala noon pang taong 1908. Doon ay gumugol sila ng 2 taon at pagkatapos ay nagbalik na sa south solar opening. Pumanaw ang tatay ng bata (Jansen) noong gumuho ang isang iceberg na sumira ng kanilang bangka. Nasagip naman si Jansen at isinalaysay na niyang lahat ang buong karanasan.

Subalit, ikinulong siya dahil sa nasisiraan na umano siya ng bait at walang aniniwala sa kanya. Pagkatapos na siya’y pakawalan sa loob ng 26 taong pagkakapiit, nagtungo na siya sa Estados Unidos. Noong siya’y nasa edad 90 taon ay nagging kaibigan niya si Emerson at ditto niya inilahad ang kanyang istorya. Noong siya’y agaw buhay na sa kanyang higaan ay ibinigay niya ang mapa na balangkas ng inner earth at ang mga manuskrito ng kanyang karanasan.

Ayon kay Jansen, ang mga tao roon sa Agartha ay nabubuhay ng 400 hanggang 800 taon at lubhang makabago pagdating sa siyensiya. Sa pamamagitan ng radiation ay naisasalin nila ang kanilang iniisip at mensahe. Mayroon dong source ng power at elektrisidad na mas makabago sa atin. Ang mga nadoon ay siya umanong mga gumagawa ng flying saucers na mula 12 talampakan ang taas o higit pa.

Ang pahayag na ito ni Jansen ang naging source ng Nazi noong 1942 na naging rason upan magtungo sa inner earth. Sa isang isinagawang ekspedisyon, ginalugad ng mga Nazi soldiers ang Inner Earth kasama ang mga scientist sa paghahangad ni Hitler, Goring, at Himmler. Naniwala si Hitler na totoo ang Agartha.

PhilippineOne Facebook

PhilippineOne Youtube

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here