MISTERYO TUNGKOL SA AGARTHA: Ang Sibilisasyon sa Ilalim ng Lupa (Ika-2 Bahagi)

Ang ilan sa dokumento o sipi ng aklat na isinulat ni Byrd ay naingatan ng National Geographic. Bakit tinatago at hinihigpitan ng gobyerno ng U.S ang mga rebelasyon ni Admiral Byrd. May ilan na naghanap ng sipi at tinuligsa ang kinauukulan. Na kung hindi naman totoo aniya ang nasa aklat, bakit daw itinatago sa mga tao? Natatakot ba silang malaman ang katotohanan? Kung wala aniyang kuwenta ang teorya ni Admiral Byrd, bakit hindi nila pinahihintulan ang mga eroplanong lumipad at dumaan sa ibabaw ng naturang poles? Ayaw din nilang ihayag ang ilang sinabi ng admiral sa mga naging konbersasyon sa radyo.

Isa pang kakatwang katanungan, bakit tabang ang namumuong icebergs doon sa Agartha gayung tubig-alat naman ito nayari o nahulma bilang tipak ng yelo?

Anu-ano ang sikretong itinatago nila tungkol sa Agartha na natuklasan ni Admiral Byrd sampu ng kanyang mga kasamahan? Narito ang mga sumusunod.

  • Sa pampang ng dagat sa loob ng Inner Earth, nakahimpil ang mga flying saucers sa gawing batuhan. Nakakita sila ng mga ilang naninirahan doon. Kakatwa ang nakita ni Byrd na may mga nilalang doon na may katawan ng tao.Ngunit, ang mukha ay katulad sa mga alien.
  • Sa taas ng kabundukan at mga burol, nakabunton o nakatambak ang mga barko, eroplano, mga bangka.Gayundin ang mga sinaunang barko o galyon.
  • May siyudad doon na nababalutan ng kristal, tinatawag itong Shambala ng mga taga-roon na kapitolyo ng Lasha. Mga kakaibang tao at mga taong namuhay mula ika-15 hanggang ika-20 siglo ang nakita nila roon. Karamihan ay nakagayak ng American Indians. May mga hayop din doon at mga ibon na bibihirang makita sa ibabaw ng lupa. May ulap din sa loob nito.
  • Nakakita sila roon ng mga dinosaurs at mga kauri nito.
  • May mga nakita silang lupang lagusan o tunnel upang makatungo sa naturang pook mula sa ibabaw ng lupa.
  • Ito ay nasa Kentucky Mammoth Cave, Manaue, Mato Grosso sa Brazil, Iguasso Falls, Dero Caves, Pyramid of Giza,  at Mt. Epomeo sa Italya. Sinasabing ang Area 51, Bermuda Triangle ay mga daraanang lagusan din patungo sa naturang pook.
  • At bago sila nalubog sa pamamagitan ng isang butas, may namamataan silang mga flying saucers sa North Pole na inakala nilang likha ng mga Nazi. Lumilipad ang mga ito sa ibabaw ng mga naval ships.
  • Gumagamit din ng mga computer ang mga tao roon gamit ang amino acid based.

May ilan pa sa mga ebidensiya na dapat malaman. Ngunit, talagang itinago ito. Ang kabuuan aniya sa mga pahayag ni Byrid ay kulang na dahil minanipula ng kinauukulan.

Ang tanging nasasagap na lang natin na datus ngayon ay batas sa mga dokumentong naisalin mula sa orihinal na aklat. Ngunit, sa masusing pagsusuri at pananalisik, nabatid ng ilan na tila totoo ang pahayag ng admiral. At sinasabi nga ng ilan, na maaaring ang pook ang siyang nawawalang ‘Garden of Eden’.’ O dili kaya’y ang nawawala o ang ‘Lost City of Atlantis’. Pero, ang mas kapani-paniwala para sa ilan, maaaring ang Agartha ang siyang pinagkanlungang lugar ng mga Nazi’s pagkatapos ng World War II.

PhilippineOne Facebook

PhilippineOne Youtube

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here