Mister na napilitang mag-abroad para matakasan si misis

0
95

Jhen Dechilla

My name is Jhen Dechilla, a single mother and one-time OFW but I now choose to stay in the Philippines to be with my daughter.

Latest posts by Jhen Dechilla (see all)

Dati akala ko, seryoso lagi ang dahilan kung bakit kinakailangan palagi ni mister na mag-babu sa Pilipinas at magtrabaho sa abroad. Siyempre, ang pangunahing dahilan naman talaga nila ay magkapera para magkaroon ng magandang buhay. Ngunit, kakaiba naman ang hirit ni Mang Walter. “Para matakasan ko ang misis ko.”

Hindi ko naman personal na kilala ang kanyang misis pero lagi kong nakikita tuwing umaga, nagmamadaling umaalis para magtrabaho. Sabi ni Mang Walter, araw-araw daw ang trabaho ng kanyang misis. Nang una ay hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi pero nakikita ko naman na laging umaalis ang kanyang misis. Mula Monday hanggang Saturday ay naka-uniporme ito. Kahit na hindi naman ito naka-uniform kapag umaalis ng Sunday.

“Lagi naman pong wala ang misis ninyo.”

“Pero, bago siya umalis, makikita ko muna. Tapos pagdating ng alas-diez nandyan na siya.”

Napaawang ang bibig ko sa hirit niya. Hindi ko akalain na parang naiirita pa siya sa presensiya ng kanyang asawa.

“Hindi n’yo na po ba mahal ang misis ninyo? Plano n’yo na siyang hiwalayan kaya bumalik na kayo dito sa Pilipinas?” hindi humihingang tanong ko kay Mang Walter.

Malakas na tawa ang kanyang pinawalan. “Mahal na mahal ko ‘yang si Alicia. Kahit pa super nakakarindi ang boses niya sa kakadakdak.”

Kumunot ang noo ko. Hindi ko kasi alam kung ano ang dinadakdak na sinasabi ni Mang Walter, eh, sa tingin ko sa kanya ay walang dahilan para dakdakan ito ng misis. Isang tingin ko pa lang  sa matandang lalaki, tantiya ko’y nasa 50 taong gulang na siya, ay responsable at mapagmahal sa pamilya. Sabi nga nito, tatlong dekada itong nag-stay sa Jedah, nagtrabaho bilang technician para masiguro nitong magkakaroon ng magandang buhay ang pamilya nito.

Buong pagmamalaking sinabi sa akin ni Mang Walter na nagawa naman niya mapag-aral ang kanyang mga anak sa magandang eskuwelahan na parehong graduate na ngayon. Ngunit, kahit nakangiti siya, huling-huli ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi man niya sabihin, may ideya na ako kung bakit. Hindi kasi niya nasaksihan ang paglaki ng kanyang mga anak kaya ngayon ay para siyang estranghero sa mga ito.

“Pero, okay lang na sandali lang ako rito noon.”

“Bakit naman ho?”

“Si Alicia kasi, kapag tumatagal na ako rito rito ng isang buwan ay panay na ang reklamo. Nagkukulang na raw ang budget niya. Kailangan na raw niya ng panggastos. Sa madaling salita, pinapaalis na niya ako dahil gusto na niyang makatanggap riyal. Kaya kahit gusto ko pa mag-stay nang mahaba-haba napipilitan na akong bumalik.”

“Eh, ngayon po?” kinakabahang tanong ko. Sa pagkakaalam ko kasi ay mag-I-stay na si Mang Walter sa Pilipinas for good.

“Dakdak pa rin siya nang dakdak pero hindi ko na siya pinapansin, siguro dahil nagsawa na ako na magdamdam sa kanyang mga sinasabi. Basta ang gusto ko, magpahinga na. Eh, si Alicia, gusto pang magtrabaho nang magtrabaho kaya hinahayaan ko na lang siya. Basta ako, nagawa ko na ang responsibilidad ko sa aming pamilya.”

“Ano hong buhay ninyo sa Jedah?”

“Okay naman ang buhay ko doon. Wala naman akong gaanong pinagkakagastusan dahil libre ang tirahan at pagkain kaya nakakapagpadala ako ng malaki-laki sa aking pamilya tapos nakapagpatayo pa ako ng bahay. Kaya kahit na madakdak si Alicia, hindi ako nagkamali na siya ang pinili ko dahil naging mapag-impok din naman siya. Hindi niya hinayaan na mapunta lang sa wala ang mga pinagpaguran ko.”

Napatango na lang ako sa kanya. Kahit naman kasi sinasabi nito na madakdak ang misis nito, kita naman niya habang nagkukuwento ito na mahal na mahal nito ang asawang si Alicia. Iyon nga lang, ang reklamo nito ay hindi nito masyadong na-enjoy ang buhay may asawa dahil wala itong ginawa sa buong buhay nito kundi magtrabaho.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here