MGA URI NG KAIBIGAN NA DARATING SA ATING BUHAY

300

        Ang buhay ay isang paglalakbay. At sa pagtahak natin sa landas ng buhay, hindi natin maiiwasan na  may makasalubong pa tayong ibang mga manlalakbay. Dito tayo nakakakilala ng ating mga magiging kaibigan.

        May iba’t ibang uri ng kaibigan tayong makikilala sa ating life journey. Sila ay bahagi ng paglago ng ating pagkatao at espritiualidad.

        Ang unang uri ng kaibigan na maaari mong makasalubong sa daan ng buhay ay iyong mga tinatawag na eye-opener. Sila ay mga tapat na kaibigan. Ang intensiyon ng kanilang pagdating ay dalisay, bagama’t may mga pagkakataong mapagsasabihan ka nila ng mga salitang maaaring hindi mo magustuhan, pero in the long run, ay mari-realize mo na tama pala  siya at dapat ka nang matauhan.

        Ang pangalawang uri ay ang mga tinatawag na guiding friends. Sila ay maituturing na guiding spirits ng iyong buhay. Ipapaalala nila sa iyo ang tama at mali. Bagama’t temporary lamang ang pagdating nila sa iyong buhay, ang mga aral na iniwan nila sa iyo ay magmamarka.

        Ang pangatlong uri ay iyong mga kaibigang iaangat ka sa kasalukuyan mong kinalalagyan. Darating talaga sa punto ng buhay na tayo ay nasa stagnant period. Ang mga kaibigang ito ay darating sa puntong iyon. Ipapaalala nila sa iyo ang purpose mo sa buhay. Ang mga klase ng kaibigang ito ay iyong mga tipong hindi mo makakalimutan hanggang kamatayan.

        Ang pang-apat na uri ay iyong mga tinatawag na bangkang papel. Ang mga taong ito ay hindi mo kilala, at maaaring ma-meet mo lang minsan sa iyong buhay. Ngunit, may impact siya sa iyo. Maaaring pinagaang niya ang loob mo, o kaya ay may narinig kang magandang mensahe sa kaniya na nag-uplift ng spirit mo that time.

        Ang panghuling uri ng kaibigan ay iyong “the one”. Siya ang pinaka-the best person of your life. Anuman ang mangyari, hindi ka niya iiwan. Kayo ay magkakasundo sa lahat ng bagay. Nagkakaunawaan kayo at walang lihiman.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here