Mga taong nakatakdang magka-asawa, makikita sa palad

Sir GOVINDA JEREMAYA
Latest posts by Sir GOVINDA JEREMAYA (see all)
Sa pagpapatuloy ng ating  paksa tungkol sa Laws Of Success and Palmistry ang pag –iisapan naman natin ay ang sinasabing, “Behind every success of man, there is a woman.” Ganundin,  “Behind every success of a woman there is a man.”
Ang sikretong ito ng tagumpay ay makikita rin sa guhit ng palad. Kapag ang Head Line at ang Life Line ay magkadikit sa unahan,  ito na mismo ang ibig sabihin ng sa bawat tagumpay ng isang tao , may  isang  sa kanya ay nakaagapay.
Ibig sabihin, kung ang sarili lang ng isang lalaki ang kanyang aasahan, siya ay malabong magtagumpay sa buhay . Pero bakit?
Kapag  mahina, kailangan ang lakas. Kapag duwag, kailangan ng tapang . Kapag takot kailangang may nagpapalakas ng kanyang loob. At kapag  hindi kayang gawin ang kanyang gusto, kailangan din ang sa kanya ay may magtutulak.
Makikitang ang mga guhit sa palad ay hindi basta na lang iginuhit ng kapalaran. Ang bawat guhit sa palad ay may kanya-kanyang kasaysayan. Dahil kapag nakita sa palad ang  nasa larawan na may bilog, siya ay papayuhan na kailangan na siya ay may mahal, may katuwang ,may tagapayo at may tagabuyo.
Dahil  ang may guhit na nasa larawan na may bilog ay para sa mga taong  mabibigo lang sa buhay kapag wala sa kanya ay nagpapalakas ng loob.  Dahil din dito, lubhang kailangan niya ang inpirasyon siyang magbibigay sa kanyang maraming tagumpay sa buhay.
Ang nasabing guhit din ay nagsasabing mapalad ang taong makadikit ang Life Line at Head Line dahil  ginagarantiyahan din nito na ang lahat  ng pangarap at ambisyon niya ay magkakaroon ng katuparan dahil bibigyan siya ng langit ng katuwang sa buhay. Na ang ibig sabihin ng “katuwang sa buhay” ay asawa.
Ang asawa rin ay tinatawag na “Life’s Partner” na ang ibig sabihin , siya ay masuwerte dahil ang kanyang marriage life ay masasabi rin “Marriage Made In Heaven” na tumutukoy din sa almost perfect match.
Sa ating ginagawang pag-aaral sa ngayon sa mga guhit ng palad makikitang ang  Palmistry ay hindi sa superstition kundi isa ring Science and Arts of Fortune Tellings.
Para sa mga gustong magpaanalisa ng kanilang mga palad sa palad inimbitahan ang lahat na padala or i-send ang kanilang  mga photos ng palad at maging ang  kannilang mga mahal sa buhay para sa kaukulang  pagbibigay ng mga kahulugan ng mga ito.
Sumasaiyo ,
Sir Govinda Jeremaya.

2 COMMENTS

  1. Ano po ibig sabihin kung hiwalay ang headline sa lifeline?

  2. Paano po ipapadala sainyo ang larawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here