MGA SINTOMAS NA DAPAT BIGYAN NG PANSIN (PART 2)

475

Flora Rivera

Flora Rivera is a well known writer of tagalog romance pocketbooks who became interested of health awareness when her firstlab test showed a few health issues. From that time on, she began eating healthy for she believes that eating the right food can cure any sickness.
Flora Rivera

Natalakay ko sa aking naunang artikulo ang tungkol sa mga pangkaraniwang sintomas na nararanasan ng isang tao pero hindi ito pinapansin dahil nagiging komportable na walang nangyayari.

Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga sintomas na bigla lamang kung dumating at ang mga sintomas ay tumutukoy sa isang delikadong kalagayan ng nakakaranas nito.  Ugaliing maging mapagmatyag sa ating body system at maging aware sa body flash signs na nais nitong ipahiwatig tulad ng mga sumusunod:

 • Pananakit ng dibdib, kinakapos sa paghinga, nanlalambot, nanakit ang likurang bahagi ng mga hita, pag-ubo na may bahid dugo at masakit kapag hinihipo.

Senyales na may namumuong dugo sa hita. Ang pamumuo ng dugo sa hita ay maaaring senyales ng ng blood clot na nangangailangan ng madaliang atensiyon para maagapan ang posibleng komplikasyon nito.

 • Pagkahilo, pagkaparalisa ng kamay at mga hita, panlalabo ng paningin, pamimitig, pag-ugong ng tainga, pagkabulol at kahirapan sa pagsasalita, pagkalito at panghihina sa isang bahagi ng katawan. 

Senyales ito ng stroke o brain attack. Kaagad dalhin ang pasyente sa ospital para mabigyan ng agarang lunas.

 • Pagsusuka, panghihina, pagkahilo na may kasamang pangangapos ng paghinga at paninikip ng dibdib,  pagpapawis ng labis, pananakit ng braso, panga at leeg.

Senyales ng atake sa puso. Kaagad dalhin ang pasyente sa ospital. Kung minsan ay painless ang heart attack at walang nararamdamang sintomas. Maging alerto sa biglaang pag-atake ng mga sintomas.

 • Hika na patuloy na lumalala at patuloy na nagpapahirap sa paghinga. Kaagad nang magpatingin sa doktor. Maaari kasi itong maging sanhi ng chest pain at maaari ring makamatay.
 • Depresyon na maaaring humantong sa pagpapatiwakal. Huwag itong ipag-walang-bahala. Kapag nakakaramdam ng mga sintomas na katulad ng pagkapagod, kawalan ng ganang kumain, nalulungkot, hindi makatulog sa pag-iisip at iba pang hindi mo normal na ginagawa. Huwag mag-atubiling kumunsulta sa doktor. Hwag mong ikahiya o isipin na ikaw ay nasisiraan ng ulo dahil ang depresyon ay katulad rin ng ibang sakit at ang dahilan nito ay chemical imbalance.
 • Dugo sa ihi na walang nararamdamang kirot

Kaagad magpa-check up. Hindi normal na magkabahid ng dugo ang ating ihi. Maliban na lamang kung may buwanang dalaw ang babae. Ang dugo sa ihi, kahit na walang nararamdaman ay  posibleng isang senyales ng problema sa kidney o bladder o kaya naman ay may impeksiyon sa prostate glands. Karaniwang may kasamang sakit ang mga karamdamang ito ngunit kapag matagal na ang mga sintomas at hindi nawawala, huwag itong ipagwalang bahala.

IBA PANG SINTOMAS NA HINDI PINAPANSIN:

 • Pakiramdam na paglobo (bloated) ng tiyan maliban kung may buwanang dalaw ang isang babae. Subalit kung ito ay palaging nangyayari sa araw-araw, huwag na itong bale-walain at kumunsulta sa inyong doktor. 
 • Pananakit sa dibdib na parang hindi malala at nakakayanan. Huwag itong ipag-walang bahala dahil baka ito ay isa ng sintomas na nagpapahiwatig ng heart attack.
 • Pagbabawas ng timbang nang hindi sinasadya. Kung patuloy na namamayat nang hindi  naman nagda-diet, maaring ito ay sintomas ng karamdaman katulad ng diabetes.
 • Madalas na pagsumpong ng matindi at biglaang pagsakit ng ulo na maaaring isang senyales ng mga karamdaman na katulad ng meningitis, pagputok ng  ugat sa ulo na maaaring mauwi sa aneurysm, at maging sa atake sa puso. Kung palaging masakit ang ulo at inaakalang migraine ito, huwag basta uminom ng pain reliever. Makabubuting magpatingin para malaman ang dahilan ng pagsakit ng ulo.
 • Pangangati at pamamantal ng balat. Kung paulit-ulit at hindi gumagaling, magpatingin na sa manggagamot. Pwedeng ang dahilan nito ay ang pagtaas ng blood sugar.

Kasabay ng pagkakaidad ng tao ay may nababago rin sa sistema ng katawan.  Ugaliin na maging mapagmatyag sa anumang pagbabagong ating nararamdaman. Ang pagiging maagap ay makakatulong sa atin para maisaayos ang ating kalusugan.

Note: Kung naniniwala kayo sa natural healing, I suggest na sa naturopathic doctor kayo magpatingin.

Maraming salamat sa pagbabasa.

SHARE
Previous articleMga Pamahiin Tungkol sa Kandila
Next articleMAHIWAGANG LALAKI SA NAGKRUS NA DAAN
Flora Rivera is a well known writer of tagalog romance pocketbooks who became interested of health awareness when her first lab test showed a few health issues. From that time on, she began eating healthy for she believes that eating the right food can cure any sickness.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here