Mga sign sa pagpapalagayan ng loob sa bawat zodiac sign

Ang pagpalagayan ng loob sa ibang tao at mahirap, hindi ito madaling pakiramdam  na madaling maipakita at maaaring maidikta sa mga taong mahal mo at pinagkatiwalaan mo lalong-lalo na sa mga bagong katipan natin.

Ang isang relasyon ay pinapalabas nito ang matinding pag-aalala sa pinapakita natin sa ibat-ibang paraan. Ang iba’ng signs naman katulad ng Sagittarius at Aquarius ay natatakot na mawala ang kanilang tiwala sa sarili, kaya hahawakan ka nila sa leeg. Ang iba naman katulad ng Cancer at Scorpio ay naghahangad ng isang commitment ngunit agad din bibitiw kapag kinakailangan.

Ang matututong makaramdam sa pagpalagay ng loob para sa ibang tao o sa mga tao’ng minamahal ay malalaman nito kung ano talaga ang buhay sa isa’ng tao’ng may minamahal.

Aries ( March 21-April 19 )

Determinado ka’ng gawin ang lahat ng bagay sa sarili’ng paraan, Aries. Malakas ang kinang ng puwersa’ng  nasa kalooban mo, at natatakot ka’ng mawala ito sa isa’ng relasyon. Dahil, naaalagaan mo ang lahat ng bagay sa sarili’ng paraan, siguro nahihiya ka sa ibang tao kapag nalalaman nila na kailangan mo sila. Ang pagsasanay ng pagiging mapagbigay ay ang susi ng pagpapanatili ng iyong kalayaan. At mag-ingat ka na hindi ka masyadong magiging  demanding sa relasyon mo.

Taurus ( April 20-May 20 )

Alam mo na ito kapag pumasok ka sa isang relasyon. Ang isang Taurus ay para sa mga mabubuting tao. Kaya, maglaan ng sapat na panahon sa pagpili sa tamang tao para sa iyo. Gayunpaman, kapag napasok kana sa isang relasyon ay gusto mong manatiling ganoon nalang ang lahat ng bagay habang buhay at ayaw na ayaw mo ng pagbabago. At ikaw ay natatakot na maiwan ang komportable’ng nakaugaliang sitwasyon at ito ang pinaka-matinding harang sa pagpalagay ng loob sa isang tao—ang kondisyon na nangangailangan ng patuloy ang pag-unlad. Kailangan mo’ng magtiwala na ang pagbabago ay nakakabuti at pagtanggap nito ng bukas ang mga kamay bago mawala ang minamahal.

Gemini ( May 21-June 20 )

Gusto mong palagi’ng naglalaro lang, ang isang Gemini ay ayaw manatili sa isang relasyon ng matagal. Ang takot na magiging mainipin o hinahawakan ka sa leeg sa karelasyon mo, upang mapanatili ang lahat sa isang tabi ay hindi mo susubukang magbigay ng sapat na panahon para pumasok sa isang seryosong relasyon. At, ang sekretong takot na ito na maaaring matuklasan ng iyong kapareha “ang itim na kakambal na sinubukan mong maitagong mabuti.” Sapagkat, kapag hahayaan ang ibang tao na paliwanagin ang ilaw ng pag-ibig sa kadiliman ay ang magdadalala sa iyo patungo sa totoong pagpapahalaga at pagpalagay ng loob sa ibang tao.

Cancer ( June 21-July 22 )

Natatakot kang malalaman ng lahat ang pagiging malambot mo, Cancer. Ngayong malapit ng mailabas ang emosyon mo, ay aasahan mong palagi na itong mangyayari kahit gusto mo man o hindi. Kapag nailabas mo na ang emosyon mo, ay maaawa sa iyo ang minamahal mo. Dahil mas komportable kang alagaan ang iba kaysa tumanggap ng pagmamahal at pag-aalala, ang pagiging handang masaktan, umiyak man o masasaktan ay nakakabuti ito para sa iyo.

Leo ( July 23-Aug. 22 )

Mahihirapan kang iwan ang pagiging may control ng lahat ng bagay, Leo. At ang kagustuhan mong maging pinuno o ang humawak ng lahat ay ang magiging dahilan sa paglayo ng ibang tao sa iyo. Dahil halatang kaya mo naman, kaya kuntento na sila na ikaw ang humawak sa lahat. Huwag mahulog sa ganitong bitag, dahil ang pagbabahagi ng kapangyarihan sa isang relasyon ay ang susi ng pagpalagay ng loob sa isa’t-isa. Sa pagpakita mo ng mga bago o ibang bagay tungkol sa iyo kung saan ay wala kang kakayahan,  ay hinayaan mo na ang ibang tao na makita kung sino ka talaga. Ang mabilis na pagbabago ng ugali mo ang magtutulak sa iba palayo sa iyo, kaya sanayin ang sarili na magpasensiya. ©PhilippineOne.com

Virgo ( Aug. 23-Sept. 22 )

Ang pakiramdam ng pagiging walang halaga ay ang pinagmulan ng mga isyu sa pagpapalagayan ng loob sa ibang tao, Virgo. Natatakot ka na kapag ipinakita mo ang pagiging hindi perpekto ay lalayo ang mga tao sa iyo. Gayunpaman, ay walang pumipigil sa iyo sa imposibleng pagtakda ng matataas na standards para sa sarili. Katunayan dito, ay mas gusto nilang lumabas ka at maglaro kaysa palagi nalang nag-aalala tungkol sa mga bagay na dapat alalahanin. Huwag hayaan ang talas ng isipan mo at ang pagiging matinik sa pagsusuri ang mangingibabaw kaysa pakiramdam mo, kung saan nagsisimula ang pagpapahalaga at pagpalagayan ng loob sa iba.

Libra ( Sept. 23-Oct. 22 )

Nagtatrabaho kang mabuti at ginawang maganda ang lahat ng bagay, Libra. Dahil dito ay susubukan mong alisin ang mga isyu sa relasyon mo kung saan gagawa ito ng distansiya sa pagitan niyo ng karelasyon mo. Ang pagpapalagay ng loob sa iba ay halos magiging totoo na ito, huwag magkukunwari  tungkol sa mga bagay na tama ito kahit hindi. Isa pa, ang iyong mabilis na isipan ay may kakayahan sa pagsusuri sa mga nararamdaman na hindi pinakiramdaman ang mga ito. Ang mapasok sa mga magulong emosyon ay ang nagpapatakot sa iyo. Ito ay ang susi sa pagpalagayan ng loob sa iba. ©PhilippineOne.com

Scorpio ( Oct. 23-Nov. 22 )

Ang pakiramdam ng mga tao minsan ay pinagbabantaan mo sila Scorpio, at ito ay magiging hadlang sa pakikipaglapit sa iba. Hindi sa iniiwasan mo ang pagpapalagayan ng loob sa ibang tao, gusto mo ring magtagumpay sa pagsasaliksik tungkol sa mga nararamdaman at harapin ang mga isyu sa buhay. At ang iyong tapat na pagsasalita ay hindi kaya ng ibang tao at pakiramdam nila ay hindi kapa kuntento sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, ay mas pipiliin mong itago nalang ang totoo mong nararamdaman, dahil natatakot ka na kapag binuksan mo ang tungkol dito ay tatraydurin ka. Kailangan mong matutong magtiwala sa kapwa.

Sagittarius ( Nov. 22-Dec. 21 )

Ang sa iyo ay ang sign ng mga single, Sagittarius. Isang malaya at gusto mong palaging malaya, binabantayan mo talaga ang iyong kalayaan at parang palaging bahag ang buntot at tumatakbo agad kapag nararamdaman mo na may mga tao’ng gusto’ng makipaglapit sa iyo. Ang pinaka-malaking hadlang para sa iyo ay ang pakikipagpalagayan ng loob sa ibang tao at para sa iyo, ang pagpasok sa isang relasyon ay isang bitag na nauugnay sa mga nakakayamot na bagay. Ang solusyon dito ay ang paghahanap ng isang partner na makapagbibigay sa iyo ng pangmatagalang relasyon.

Capricorn ( Dec. 22-Jan. 19 )

Gusto mong makikita ka ng mga tao bilang isa’ng matapang na tao, Capricorn. Ikaw ay may kakayahan, sigurado,  matiisin, at nahihiya ka kapag ang tungkol na sa emosyon mo ang pag-uusapan at ikaw ay nagagalit kapag nailabas ang tunay na nararamdaman. Ang ibang tao ay nauwi sa pagsandal sa iyo kapag sila ay may problema, ngunit ano ang nangyayari kapag ikaw naman ang nangangailangan ng tulong? Walang lilingon sa iyo diba? Kailangan mong matuto na lagpasan ang ganitong sitwasyon at lakasan ang depensa mo sa sarili at hanapin ang tao na totoong nagmamahal sa iyo. Ang pakikipagpalagayan ng loob sa ibang tao ay nakadepende lang sa iyo.

Aquarius ( Jan. 20-Feb. 18 )

Katulad kay Mr. Spock sa Star Trek, mas pipiliin ng sign na ito na maging logic kaysa totoong nararamdaman. Nakikita ka ng mga tao bilang kuntento sa sarili, at nahihirapang ipakita kung ano talaga ang nasa puso mo. Dahil mayroon kang mabilis at matalinong isipan kaysa sa iba, at iniisip mo na sapat na ito para sa lahat ng mga kailangan mo. Natatakot kang mawala ang kakayahan mo kapag mawawala ang kalayaan mo kapag hahayaan mo ang ibang tao na pumasok sa buhay mo. ©PhilippineOne.com

Pisces ( Feb. 19- March 20 )

Kulang ka sa pansariling kaalaman tungkol sa pinakamalaking hadlang para sa pagpapalagayan ng loob, Pisces. Para kang isang Chameleon na may kakayahan para sa lahat ng bagay at para sa lahat ng tao, na hindi mo alam kung ano talaga ang gusto mo. Dahil nasasanay ka ng mamuhay mag-isa, maliban sa pangangailangan ng ibang tao at sa mga nararamdaman mo ay gagawa ka ng pader at mawawalan ng gana na tulungan ang mga tao’ng mahal mo at hahayaan mo ang mga ito na mag-aabuso sa iyo. Makakahanap ka ng isang lugar kung saan makakatulong sayo kung papaano makipagpalagayan ng loob sa mga tao

We add copyright messages throughout our articles due to the incredible amount of copyright fraud and theft performed by competing Facebook pages.  Thanks for understanding

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here