Mga Senyales ng Emotional Abuse

207

Latest posts by Michèle Joie (see all)

Marami tayong alam na kwento tungkol sa pisikal na pang-aabuso tulad ng mga asawa na binubugbog at mga girlfriend na kinukulong sas bahay ng kanilang karelasyon upang hindi makipagbreak. Marami din tayong alam na kwento tungkol sa sekswal na pang-aabuso maging sa loob ng mga relasyon tulad nalang ng marital rape.

Subalit may isang klase ng pang-aabuso na mas madalas mangyari kumpara sa physical at sexual abuse: ang emotional abuse. Ang malala ay kung hindi natin alam kung ano ito ay maaaring hindi natin mapapansin na nasa ganitong sitwasyon na pala tayo. Mahirap malaman kung nararanasan natin ito dahil kumpara sa pisikal na pang-aabuso, wala tayong mga sugat o sakit sa katawan na pruweba sa mga pangyayari. Pero ang emotional abuse ay may malaking epekto sa ating pag-iisip. Maari tayong mawalan ng kumpyansa at bumaba ang tingin sa ating sarili. Sa malalalang kaso, ito ay pwedeng magresulta sa depresyon, anxiety, at pagkakaroon ng suicidal thoughts.

Kung sa tingin mo ikaw ay nakakaranas ng ganitong klase ng pang-aabuso, narito ang ilang senyales na dapat mong obserbahan:

1. Pangmamaliit. Dinidismis ang iyong nararamdaman. Sinasabing pinapalaki mo lang ang maliliit na bagay kahit na importante ang mga punto mo. Sinasabing mali lang ang pagkakaintindi mo. Ipinapahiya ka sa harap ng mga kaibigan o kamag-anak. Sinasabing hindi mo alam ang iyong ginagaw kahit na mayroon kang sapat na kaalaman o pruweba. Ginagamit ang iyong insecurities bilang katatawanan, at magagalit kapag nasaktan ka sa biro niya.

2. Pangmamanipula. Tuwing kayo ay nag-aaway, laging ibinabato saiyo ang sisi kahit na siya ang may kasalanan. Pinapaikot niya ang mga pangyayari at inirarason saiyo na ang gawain mo ang dahilan kung bakit siya galit o nasaktan. Tinatawag kang OA kapag ikaw ay nalulungkot.

3. Paninisi. Sayo nakabunton lahat ng sisi sa relasyon. Kung nahuli mo siyang may ibang kausap na babae, kasalanan mo dahil pinakealaman mo ang kanyang cellphone. Kapag siya ay nagagalit, kasalanan mo dahil hindi ka sumusunod sa kanya. Sinisisi ang ibang tao imbis na akuin ang kanyang kasalanan. Nagseselos sa lahat ng tao na malapit sayo at sisisihin ka. Tinatawag ka ng masasakit na salita tulad ng bobo, tanga, malandi.

4. Pananakot. Lagi ka niyang tinatakot na iiwanan ka kapag mayroon kayong hindi pagkakaintindihan. Ginagamit ang pakikipagbreak upang makuha ang mga gusto niya, tulad ng sex o iba pang pabor. Nagwawala tuwing kayo ay nag-aaway, pinagtataasan ka ng boses upang mangibabaw ang kanyang argumento. Hindi ka sinasaktan pero sinisira ang iyong mga gamit tulad ng pagbato ng iyong cellphone, pagsunog ng iyong damit, o maging pagtago ng susi sa bahay upang hindi ka makaalis. Pinaparusahan ka kapag may nagawa kang kasalanan. Binibigyan ka ng ultimatum para sumunod sa mga gusto niya. Pananakot ng pagpapakamatay kung ikaw ay aalis.

5. Rejection. Hindi ka kakausapin ng matagal na panahon. Silent treatment kapag may hindi pagkakaintindihan. Ayaw pag-usapan ang mga problema. Hindi ka bibigyan ng pisikal na atensyon hangga’t hindi ka pumapayag sa kanyang gusto. Sasabihan kang needy o clingy bilang excuse sa kanilang panlalamig. Hindi ka iko-comfort kung ikaw ay nasasaktan. Pagsasabing walang ibang magmamahal saiyo.

Kung ikaw ay nakakaranas ng ganito sa iyong relasyon, agad na ipagbigay alam ito sa iyong kaibigan o kamag-anak. Ang emosyonal na pang-aabuso ay kadalasang napupunta sa pisikalan, kaya’t bago lumala ay mainam na umalis na sa iyong relasyon. Huwag magpadala sa pagmamakaawa ng iyong partner at mga pangako na siya ay magbabago kung wala siyang sapat na aksyon na ginawa tulad ng counseling. Tandaan na hindi mo obligasyon na tulungan o iligtas ang iyong partner, ang responsibilad mo lamang ay ang kalusugan ng iyong sarili. 

SHARE
Previous articlePamahiin Tungkol sa mga Body Marks at Shapes
Next articlePaano pumuti gamit ang kalamansi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here