Mga Sakit Na Nagmula Sa Mga Hayop

Nakakatakot na talaga ang mga sakit ngayon. Yung tamaan ka nga lang ng simpleng lagnat, ubo at sipon ay mahirap na, yun pa kayang mangangamba ka pa na baka hindi lang ito simpleng karamdaman kundi isang virus na pala ang pumasok sa iyong katawan. Tulad ng coronavirus na lumalaganap ngayon na hinihinalang nagmula rin sa hayop. Isa-isahin natin ang mga ito.

Avian Influenza

Ang Avian Influenza ay isang sakit na mula sa mga ibon. Ito ay lumaganap din sa buong mundo at nakaapekto sa mga poultry, iba pang ibon at mga hayop. Gayunpaman, may ilang kaso rin na naka-infect din ito sa human. Halimbawa ang isang sabungero na humawak ng manok na infected ng virus, pagkatapos ay hinawakan din niya ang kanyang ilong, mata o bibig, ang virus ay mapapasa na sa kanya.Kahit pa ang ibon na mukhang healthy tingnan ay maaari ring makapagpasa ng virus na ito.

Bubonic Plague

Ang bubonic plague naman ay mula sa kagat ng pulgas na naninirahan sa katawan ng daga o kuneho. Isa lamang ito sa tatlong uri ng plague. Mula sa isa hanggang pitong araw na pagka-expose mo sa bakteryang ito ay maaari nang madevelop ang mga sintomas gaya ng lagnat, sakit ng ulo at pagsusuka.

Coronavirus

Ang coronavirus na siyang laganap ngayon ay pinaghihinalaang mula naman sa pagkain ng mga hayop na infected gaya ng civet cat o musang, ahas, paniki at iba pang mababangis na hayop. Unang kumalat ang epidemya nito sa Wuhan China. Ang mga sintomas nito ay sipon, ubo, lagnat, paninikip ng paghinga na nauuwi sa pneumonia.

Ebola Virus

Ang ebola virus ay nagmula naman sa unggoy. Tulad ng ibang virus ay nakamamatay din ito. Ito ay may sintomas na pananakit ng katawan, pagtatae at lagnat. Kapag ang virus na ito ay nagsimula ng kumalat sa katawan, sisirain nito ang immune system ng biktima at magkakaroon ng pagdurugo sa loob at labas ng katawan.

Sars

Ang sars ay halos katulad din ang mga sintomas sa laganap na NcoV 2019 ngayon. At ang pinagmulan nito ay hayop din tulad ng paniki at civet cats. Ang mga tao sa Guangdong Province of Southern China noong 2002 ang unang nakaranas ng epidemyang ito na nakaapekto rin sa dalawampu’t anim na bansa at walong libong kaso noong 2003.

Mers

Ang Middle East Respiratory Syndrome o MERS CoV, bagamat misteryo pa ang tunay na pinagmulan ay pinaniniwalaan ding mula sa hayop. Ang virus na ito ay natagpuan sa camel at paniki. Ito ay unang nai-report sa Saudi Arabia noong 2012 at noong 2015 ay nakarating na rin ito sa South Korea na nakaapekto sa 186 na tao at 36 sa mga ito ang namatay. Ang virus na ito ay nabibilang din sa malaking pamilya ng coronavirus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here