MGA PARAAN UPANG MAKIPAG-UNAYAN SA MGA ANGHEL AT IBA PANG HIGHER POSITIVE BEING

683

Ang mga anghel (o spirit guide ayon sa New Age Movement), ay mga nilalang ng liwanag. Sila ay mga pure positive, high vibration energy na maaaring tawagin sa lahat ng pagkakataon.

        Ang mga Anghel ay nasa paligid lamang at handang makinig at tumugon sa ating mga panalangin.

        Napakadali lamang tawagin ng mga Anghel, at ang kanilang presensiya ay kaagad mong mararamdaman.

        Ayon sa Catholic teaching, bawat isa sa atin ay may nagbabantay na Anghel, o ang tinatawag na anghel dela guardia. Ayon naman sa matandang paniniwala, tayo ay binigyan ng dalawa hanggang tatlong anghel na magbabantay.

        Bilang mga energy form, magagawa nating makakonekta sa kanila sa pamamagitan ng ating frequency. Ang mga anghel ay isang uri ng energy na nagba-vibrate sa mataas na frequency. Samakatuwid, magagawa nating kumonekta sa kanila kung itataas rin natin ang ating frequency.

        Upang malaman ang mga teknik at paraan kung paano mapapalakas at mapapataas ang ating frequency at vibration bilang mga energy forms, i-click lamang ang link: https://philippineone.com/mga-paraan-upang-mai-adjust-ang-iyong-frequency-upang-maging-masuwerte-masaya-at-kontento-sa-buhay-part-1/

        Ang pagkonekta sa mga Anghel ay walang pinagkaiba sa paraan ng pagkonekta natin sa ating mga kaibigan o kamag-anak na nasa malayo sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng telekomunikasyon tulad ng cell phone, messenger, at iba pang apps. Pagdating sa mga anghel, ang mga application na ating magagamit upang komonekta sa kanila ay ang ating “prayers”, “meditation”, “self-inquiry”, at iba pang uri ng practice na magpapabagal sa mabilis na takbo ng ating mga utak upang attune ang ating frequency at vibration.

        Narito ang iba’t ibang paraan upang makipag-ugnayan sa mga positive beings.

1.   Sa tulong ng panalangin. Sa tuwing tayo ay mananalangin, binubuksan natin ang pintuan o channel ng komunikasyon sa pagitan natin at ng mga light beings. Kapag tayo ay nananalangin, naka-pokus ang ating kaisipan sa ating mga intensiyon at kahilingan. Sa tulong ng mataimtim na pananalangin, tayo ay nakalilikha ng ugnayan sa mga nilalang ng liwanag na nagba-vibrate sa mataas na frequency sapagkat itinataas rin natin ang ating frequency. Tatandaan lamang na ang panalangin ay hindi lang tungkol sa paghiling ng mga pangangailangan at kagustuhan sa buhay. Ang pananalangin ay kinakailangan ring lakipan ng pasasalamat at paghingi ng spiritual guidance.

2.   Meditation.  Binubuksan nito ang pintuan ng ating kaisipan at kamalayan upang makapasok ang positive energy sa ating kaibuturan. Pinapatibay ng meditation o pagninilay ang ugnayan natin sa mga anghel/spirit guides sapagkat natatanggal ang anumang mental toxicity na siyang nagpapahiwalay sa atin sa kaliwanagan.

3.   Magsindi ng scented candles. Itinuturing sa wiccan ang mga kandila bilang sagradong kasangkapan sa pakikipag-ugnayan sa mga nilalang sa ibang dimensiyon/frequency. Sinisimbolo rin ng kandila ang elemento ng apoy; tanglaw sa kadiliman; at liwanag ng Diyos. Ang kulay ng kandila ay sumisimbolo sa aspeto ng buhay na nais mong hingian ng tulong o intervention sa mga anghel.

 White candle – protection, enlightenment, help in decision-making Red candle – love, passion, sexuality, courage, vitality

    Green candle – prosperity, professional success, health, healing, relieving from pain

    Blue candle – peace, harmony, help with overthinking, better concentration

    Yellow candle – assistance in obtaining confidence, awareness of your strengths

4.   Gumawa ng sulat. Isulat sa papel ang lahat ng mensahe na nais mong iparating sa iyong anghel/spirit guide at saka ito sunugin sa apoy upang ang usok nito ay makarating sa kanila.

Ang mga anghel/spirit guides ay naririyan lamang at gumagabay sa atin at nagbibigay rin ng inspirasyon upang magpatuloy tayo sa buhay. Kaya sa sandaling sa pakiramdam mo ay nag-iisa ka, tawagin lamang ang iyong guardian angel/spirit guide. Ipanalangin na tulungan kang mabago ang iyong kasalukuyang sitwasyon.

MORE ARTICLES

Horoscopes     Kapangyarihan     Pamahiin    Panaginip      

Misteryo    Numerology    Zodiac   Beauty/Health

Your Birthday ( Kaarawan Horoscope)      Entertainment   

Religion    Panalangin  Relationships     OFW      LGBTQ    

New Wave (English)     Facebook     YouTube

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here