Mga Pamamaraan Upang Mapabuti ang Sex Life sa Iyong Relasyon

623

Marahil ay panahon na para sa iyo na pindutin ang reset button at magsimula sa scrath sa iyong sex life.

Normal lang iyon. Huwag mahiya tungkol dito. Nangyayari iyon sa lahat ng magkapareha na nasa long-term relationships. Nararamdaman mo na ang iyong sex life ay tila ba huminto sa pagtakbo at nais mo nang kumawala dito. Pero kung nais mong buhayin ang iyong sex life, may mga bagay na dapat kang simulang gawin.

Narito ang ilan sa mga mahahalagang bagay na maaaring gawin upang mapabuti ang iyong sex life at manumbalik ang init at pag-aalab ng bawat pagniniig ninyong magkapareha.

1. Maghanap ng bagong outlet upang aktuwalna mapakawalan ang enerhiya ng katawan.

Subukang dumalo ng dance class o mag yoga. Lubhang kailangan na mag-effort na kumonekta sa iyong katawan upang alam mo kung paanong ipapakita ang enerhiya ng katawan na mayroon ka. At kapag nakakonekta ka na sa iyong katawan, iyon ang time na makakakonekta ka na rin sa katawan ng iyong kapareha. Tandaan na ang sex ay tulad din ng emosyonal na koneksyon at pisikal na koneksyon.

2. Palakasin ang iyong dopamine sa pamamagitan ng pagbubukas ng sarili sa mga bagong karanasan.

Lubhang makatutulong sa inyong sex life kapag ikaw at ang iyong kapareha ay may ginagawang bago na magkasama. Kapag nakikiisa sa bagong aktibidad o kaya ay tumutuklas ng mga bagong karanasan bilang magkapaeha, tunay na makagagawa ng mabuti para sa inyong bonding at koneksyon na mayroon kayo para sa isa’t isa. Maaaring maging simple lamang ito tulad ng bagong hobby na maaaring gawin o kaya naman ay mag-adventue kayo na magkasama.

Ang karanasang ito ay maaaring mag-trigger ng pagpapakawala ng dopamine sa iyong katawan at maaaring maulit ang parehong damdamin na mayroon kayo para sa isa’t isa sa iyong honeymoon phase. Maraming eksperto ang nagsasabi na ang dopamine ay direktang may kaugnayan sa pagbuo ng pisikal na atraksyon at romantic passion.

3. Magkaroon ng pag-uusap kung saan sex lamang ang inyong pag-uusapan.

Tandaan na mayroon lamang ilang problema sa mundo na hindi kayang resolbahin ng tamang komunikasyon. Maraming kaguluhan ang maaaring maiwasan kung dalawang tao ang may oras na mature na makipag-usap sa isa’t isa. At ganoon din sa sex sa relasyon.

Kung sa tingin mo ay may kulang sa inyong sexual life bilang magkapareha, mag-usap kayong dalawa ukol dito. Hindi kailangang mag-away ukol dito. Maaaring kaswal na pag-uusap ito sa pagitan ninyo na nag-uusap tungkol sa ano ang inyong kailangan at ano ang inyong nais sa inyong sex life. Pag-usapan ang mga moves na nais gawin. Maaaring pag-usapan din ang inyong mga pantasya.

4. Mag-schedule ng romantic getaway ninyong dalawa.

Minsan, ang kailangan lamang gawin ay umalis kayong dalawa at takas an ang inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi maitatatwa na ang kada araw na stress ay malaki ang epekto sa inyong sexual performance.

Kung may panahon kayo upang takas an ang totoong mundo at magpokus sa inyong relasyon kahit panandalian lang, maaaring sapat na iyon upang buhayin ang inyong sex life.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here