Mga Pamahiin Tungkol sa Puntod at Sementeryo

1117

Hindi lamang tungkol sa patay may mga pamahiin o paniniwala ang mga Pilipino. Bagkus, maging sa mga may kaugnayan sa pagkamatay ng tao tulad ng puntod at sementeryo ay may mga pamahiing hanggang sa kasalukuyan ay ating pinaniniwalaan. Basahin ang mga ito…

1. Ang mga puntod ay dapat na hinuhukay patungong east sa west. Marami ang nagsasabi na ang ulo ng namatay ay dapat na nakahimlay sa direksyon ng west. Sa pangkalahatan, upang ang kaluluwa ay hindi mawala sa Resurrection. Ang iba naman ay naniniwala ang ulo ay dapat na nakaharap sa east, dahil iyon ang direksyon ng mga bituin na kumikinang sa kapanganakan ni Jesus.

2. Ang mga puntod ay hindi dapat nakabukas nang magdamag. Magiging dahilan ito ng isa pang kamatayan. Ideyal na humukay at isara ang puntod sa araw ng libing.

3. Kung ang puntod ay naiwang nakabukas hanggang Linggo, isa pang kamatayan ang darating bago sumapit ang susunod na Linggo.

4. Ang mga pala at iba pang kagamitan na ginamit sa paghuhukay ng puntod ay dapat na iwanan sa lugar ng pinaglibingan ng isang araw o higit pa pagkatapos ng libing, dahil ang pagtanggal o pagtatabi sa mga ito nang agaran ay magdudulot ng kamalasan.

5. Kung ang kabaong ang dumulas habang ito ay ibinababa sa puntod ay magkakaroon ng agarang kasunod na kamatayan.

6. Ang pag-iwan sa puntod bago pa mailagay dito ang patay ay pagtanggap sa isa pang kamatayan na kasunod nito.

7. Kung umulan sa nakabukas na puntod, ang kamalasan ang darating sa miyembro ng pamilya ng namatay.

8. May isang susunod sa miyembro ng pamilya na mamamatay kung ang lupa na naka-cover sa puntod ay guguho.

9. Malas na humakbang sa puntodf, at malas din na ituro ang puntod.

10. Ang pagbisita sa sementeryo kapag dumilim na ay magdudulot sa iyo ng kamalasan.

PhilippineOne Facebook

PhilippineOne YouTube

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here