Mga Pamahiin Tungkol sa Mata, Taynga at Ilong

2269

Ang mga mata ay itinuturing na salamin ng kaluluwa, at ang kulay nito ay iniuugnay sa iba’t ibang paniniwala. Nasabi man natin ito, alam ninyo ba na ang iba’t ibang bahagi ng tao tulad ng Taynga at Ilong ay may mga pamahiin at paniniwala ding iniuugnay ang tao.  Halina’t simulan na ang pagbabasa…

1. Kung ang iyong mata ay dark blue ang kulay ay sinasabing isa kang tao na may mabuting kalooban.

2. Ang pagkakaroon ng light blue o grey eyes ay sinasabing tanda ng kalakasan at magandang kalusugan.

3. Kung ang kulay ng iyong mata ay hazel ay indikasyon ito ng isang taong malalim mag-isip at malakas ang pangangatawan.

4. Kung makati ang kanang mata, suwerte ito, malas naman kung kaliwa ang makati.

5. Kapag mainit daw ang iyong taynga, may taong nagsasalita tungkol sa iyo.

6. Ang maliit na taynga ay iniuugnay sa maselang karakteristiko ng isang tao at ang makapal na taynga naman ay tinutukoy ang taong senswal.

7. Ang manipis na taynga ay iniuugnay sa taong mainitin ang ulo.

8. Ang mahaba at malaking taynga ay indikasyon ng taong may inklinasyon sa musika.

9. Ang malaking ilong ay indikasyon ng talino at determinasyon ng tao.

10. Ang manipis na ilong ay iniuugnay sa pagseselos at kawalang katiyakan.

11. Sinasabing may koneksyon sa pagitan ng laki ng ilong ng tao at sa kanilang sexual organs

PhilippineOne Facebook

PhilippineOne YouTube

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here