Mga Pamahiin Tungkol sa Daliri at Kuko

1474

Ang iba’t ibang bahagi ng ating katawan ay may mga pamahiin o paniniwalang iniuugnay pa rin ang tao na hanggang ngayon ay maaari o hindi nakaaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa pagkakataong ito, ang daliri at kuko ang ating pag-uusapan.

1. Ang pagsasagawa ng mga daliri na pinagku-krus (ginagaya ang sign of the cross) ay pamahiing iniuugnay upang maiwasan ang malas.

2. Ang mga daliring mahaba ay indikasyon ng pagiging artistiko o inklinasyon sa sining ng isang tao.

3. Ang maikli at makapal na mga daliri ay nangangahulugan ng pagiging makalokohan at kalabisan ng isang tao.

4. Ang maliit at balikong daliri ay pangitain ng kayamanan.

5. Ang unang daliri (ang poison finger) ay hindi dapat gamitin upang magpahid ng mga gamot.

6. Ang ikatlong daliri (ang wedding finger) ay sinasabing nakaugnay ng direkta sa puso.

7. Ang dilaw na batik sa kuko ay indikasyon ng kamatayan.

8. Ang itim na batik sa kuko ay iniuugnay sa pagkakasakit.

9. Ang puting batik sa kuko ay pangitain ng magandang kapalaran sa paparating.

10. Malas ang maggupit ng kuko tuwing Biyernes o Linggo.

PhilippineOne Facebook

PhilippineOne YouTube

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here